Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

BÀN THÊM VỀ CHẤT LƯỢNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

Tác giả : Ths. Nguyễn Thị Thanh - Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật
File đính kèm: Không có

 Tiểu luận là một bài tập nghiên cứu nhằm giải đáp, mở rộng hoặc nâng cao kiến thức về 1 vấn đề khoa học. Tiểu luận có thể được coi là công trình khoa học nhỏ. Đối với học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, viết tiểu luận cuối khóa là điều kiện để được xét tốt nghiệp. Bên cạnh đó, tiểu luận còn giúp người học làm quen với nghiên cứu khoa học, hình thành thói quen nghiên cứu, rèn luyện kĩ năng viết và phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề quan tâm, nắm vững, am hiểu về vấn đề, lĩnh vực mà mình nghiên cứu, hiểu rõ hơn về nội dung môn học.

Để phát huy được vai trò, ý nghĩa quan trọng đó của việc viết tiểu luận trước hết cần nâng cao nhận thức đối với người làm tiểu luận. Học viên cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc viết tiểu luận và trách nhiệm đối với bài tiểu luận cuối khóa.

Đối với giáo viên hướng dẫn, trước hết cần nắm được những quy định cơ bản về tiểu luận tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Mấy năm gần đây đội ngũ giảng viên trẻ được tuyển về trường tương đối nhiều. Họ được tham gia giảng dạy, hướng dẫn và chấm tiểu luận. Những quy định chung về việc hướng dẫn và chấm tiểu luận có thể đã được tìm hiểu trong quy chế, trang web của nhà trường và học hỏi ở những đồng nghiệp đi trước. Tuy nhiên để đảm bảo nhận thức đầy đủ và thống nhất về các nội dung đó, nhà trường cần tổ chức phổ biến lại những quy định nói trên cho toàn thể giảng viên của nhà trường.

Thực tế cho thấy có nhiều tiểu luận tốt nghiệp chưa thực hiện yêu cầu về mặt hình thức như: in trên 2 mặt giấy, phông chữ, cỡ chữ… Đồng thời nội dung còn nhiều sai sót, thể hiện sơ sài, ý thức trách nhiệm chưa cao, khả năng viết còn hạn chế… Vấn đề đó xuất phát từ trình độ, ý thức trách nhiệm của học viên và giáo viên hướng dẫn. Để giải quyết vấn đề này, cần quy định cụ thể hơn về điều kiện tham gia hướng dẫn tiểu luận. Chẳng hạn như: thời gian tham gia giảng dạy, tham gia nghiên cứu đề tài khoa học… Tiểu luận phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn để buộc họ chịu trách nhiệm cùng với học viên. Những thiếu sót về hình thức và nội dung trong tiểu luận của học viên cần nhắc nhở đối với giáo viên hướng dẫn và thông báo trong cuộc họp chuyên môn để các giáo viên khác cùng rút kinh nghiệm.

Để nâng cao chất lượng tiểu luận tốt nghiệp, trong buổi sinh hoạt chuyên môn về nội dung này, cần chỉ ra những sai sót thường gặp trong quá trình hướng dẫn và chấm tiểu luận trong thời gian qua để cùng thảo luận về hướng khắc phục.

Hơn nữa, đối với một vấn đề học viên có thể tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Chẳng hạn, vấn đề về trường học có thể tiếp cận dưới góc độ thực hiện đường lối của Đảng nhưng cũng có thể tiếp cận dưới góc độ thực thi quyết định quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Không nhất thiết phải yêu cầu học viên phải tiếp cận ở góc độ này mà không được tiếp cận ở góc độ khác. Vấn đề quan trọng là người học muốn nghiên cứu ở góc độ nào và giáo viên hướng dẫn cần hỗ trợ để họ có thể hiểu hơn góc độ nghiên cứu mà họ đã chọn.

Để tránh hiện tượng tiểu luận trùng lặp trước hết các khoa cần bổ sung thêm các định hướng về nội dung nghiên cứu mới để học viên lựa chọn. Cần chọn lọc các tiểu luận trùng lặp nhiều nhất, thảo luận về việc đổi mới cách thức, nội dung tiếp cận. Giáo viên được phân công hướng dẫn tiểu luận trùng lặp nhiều phải có trách nhiệm yêu cầu học viên đổi mới cách thức tiếp cận, nghiên cứu. Các khoa có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện yêu cầu trên. Những khó khăn trong việc nâng cao chất lượng tiểu luận cần được xác định là nội dung sinh hoạt chuyên môn của các khoa trước khi tiến hành sinh hoạt chuyên môn chung của Hội đồng giảng viên./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn