Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC HƯỚNG DẪN VÀ VIẾT TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA CÁC LỚP TCLLCT – HC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN

Tác giả : Ths. Phạm Thị Như Quỳnh - Phó trưởng Khoa Dân vận
File đính kèm: Không có

      Hướng dẫn và viết tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa các lớp Trung cấp lí luận chính trị - hành chính là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Trường Chính trị Tỉnh.
       Những năm qua, theo hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, kết thúc khóa học TCLLCTHC 100% học viên viết tiểu luận tốt nghiệp; đến nay triển khai quy chế mới của Học viện về đổi mới cách làm tiểu luận và thi tốt nghiệp cuối khóa thay đổi là 80% học viên thi tốt nghiệp; 20% khá giỏi viết tiểu luận tốt nghiệp. Trong quá trình hướng dẫn và viết tiểu luận ở các lớp TCLLCTHC đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ như:
     - Học viên: đã biết gắn lí luận vào thực tiễn, tổng kết thực tiễn rút ra những thuận lợi và khó khăn của đời sống xã hội; của các tổ chức chính trị - xã hội; các nhiệm vụ chuyên môn; chương trình, cuộc vận động… trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… đưa ra các giải pháp để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động các nhiệm vụ mà mình phụ trách.
     - Giảng viên: qua hướng dẫn và chấm tiểu luận của học viên các lớp có nhiều vấn đề mới đặt ra cho giảng viên phải tìm tòi, nghiên cứu để cùng học viên giải quyết vấn đề, gắn lí luận vào thực tiễn một cách có hiệu quả cao nhất; qua đó góp phần nâng cao kiến thức thực tiễn trên nhiều lĩnh vực ở các địa phương để giảng viên vận dụng vào bài giảng một cách phù hợp khi lên lớp. 
      Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên vẫn còn nhiều hạn chế đặt ra đó là: mỗi năm nhà trường mở từ 10 đến 20 lớp cả tập trung và tại chức. Hầu như tất cả các huyện, thành, thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đều có người đi học. Vì vậy, số lượng học viên làm tiểu luận là rất lớn, sự trùng lặp diễn ra nhiều. Thậm chí, sự trùng lặp đề tài diễn ra ngay trong từng cơ quan đơn vị. Điều đó dẫn đến chất lượng hướng dẫn và viết tiểu luận chưa cao. Cụ thể:
      - Về học viên: là người vừa đi học, vừa đi làm rất nhiều việc, không có nhiều thời gian nghiên cứu nên một số học viên sau khi kết thúc chương trình học thường lấy đề tài của những người đi trước trong đơn vị, địa phương… để làm đề tài cho khóa học của mình, chỉ cần thay đổi lại thời gian và lớp học, không chịu khó tìm tòi tài liệu, nghiên cứu tổng kết thực tiễn để đưa ra các đề tài phù hợp hơn. Làm tiểu luận một cách đối phó để tốt nghiệp chính trị. 
       - Về nhà trường và giảng viên: vì số lượng lớp nhiều, số học viên quá lớn nên việc kiểm soát sự trùng lặp đề tài còn có nhiều khó khăn. Sự lựa chọn đề tài để hướng dẫn chủ yếu dựa vào việc lựa chọn của học viên.
Giảng viên hướng dẫn học viên ở các địa phương khác nhau nên việc nắm thực trạng tình hình các địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. việc học viên mượn tiểu luận của nhau khi 2 người học trong một lớp làm chung đề tài do 2 giảng viên hướng dẫn sao chép của nhau hoàn toàn chỉ thay tên xã hoặc đơn vị cũng không ai biết, chỉ khi chấm bài mới phát hiện ra.
     Vì số lượng lớn và trùng lặp nhau nhiều nên trong quá trình hướng dẫn   và chấm giảng viên còn chấp nhận những phần rập khuôn giống nhau giữa các tiểu luận. Thậm chí ngại hướng dẫn những đề tài mới và khó.
Để khắc phục những hạn chế trên và nâng vao chất lượng hướng dẫn và viết tiểu luận các lớp TCLLCTHC trong thời gian tới (trong điều kiện chỉ có 20% học viên trên một lớp), theo tôi cần phải có các giải pháp sau:
      1. Đối với người hướng dẫn:
      Thứ nhất, trong quá trình giảng dạy các bộ môn, giảng viên nên nêu ra các vấn đề lí luận và thực tiễn đặt ra cần nghiên cứu để cho học viên suy nghĩ xem trong cơ quan, đơn vị có vấn đề đó hay không. Nếu có, phải gợi ý cách giải quyết như thế nào và đặt vấn đề làm đề tài.
     Thứ hai, giảng viên tổng kết toàn khóa và hướng dẫn cách thức làm tiểu luận cuối khóa ở các lớp nên gợi mở và ưu tiên cho học viên lựa chọn những đề tài mới, không rập khuôn vào danh mục các đề tài đã hướng dẫn qua các lớp đã tốt nghiệp.
      Thứ ba, khi học viên lựa chọn đề tài mới nên cho phép được lựa chọn giảng viên hướng dẫn. 
      Các lớp học 20% học viên làm tiểu luận nên mỗi lớp chỉ khoảng 10 đến 15 người, vì vậy nhà trường và khoa chuyên môn nên lựa chọn giảng viên nắm vững các lĩnh vực học viên đăng kí để hướng dẫn, tránh tình trạng người hướng dẫn lại không nắm vững vấn đề mình hướng dẫn.
      Thứ tư, để nâng cao hiệu quả hướng dẫn và viết tiểu luận đòi hỏi giảng viên hướng dẫn cần phải nghiên cứu kỹ vấn đề, kể cả về lí luận và thực tiễn;  tuân thủ nghiêm các bước làm tiểu luận. Tránh cả nể, qua loa, không định hướng được hướng đi và cách đề ra các giải pháp.
       2. Đối với học viên
       Thứ nhất, yêu cầu học viên lựa chọn đề tài theo đúng chức danh của mình phụ trách để lí luận gắn liền với thực tiễn và có động lực để nghiên cứu tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mình. Tránh tình trạng làm cho xong việc.
      Thứ hai, trong quá trình làm tiểu luận phải tuân thủ quy trình: viết đề cương, thông qua giảng viên hướng dẫn, hoàn thiện bản thảo, gửi bản thảo cho người hướng dẫn để nhận ý kiến đóng góp về hoàn thiện.
      Thứ ba, sau khi làm xong phải có xác nhận của đơn vị và giảng viên hướng dẫn.
      3. Đối với người đánh giá tiểu luận
      Thứ nhất, người được phân công chấm tiểu luận cần phải biết trong lớp đó có bao nhiêu người làm đề tài dạng đó để có sự so sánh đối chiếu, tránh tình trạng học viên copy của nhau mà người hướng dẫn và người đánh giá đều không biết.
      Thứ hai, đối với những đề tài mới và khó cần có những ưu tiên, khích lệ cho học viên./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn