Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VÀI Ý KIẾN VỀ VIỆC CHẤM TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Tác giả : Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng HCM
File đính kèm: Không có

Có thể nói rằng, trong thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có những đổi mới đáng kể về nhiều mặt song điều thấy được rõ nhất, đó là sự đổi mới trong lĩnh vực chuyên môn như: tổ chức học tập phương pháp dạy học tích cực cho toàn thể giảng viên, đổi mới cách ra đề thi, kiểm tra, cách chấm thi, cách quản lý học viên, tổ chức thi giảng viên giỏi… Những việc làm đó đã đưa lại được kết quả khả quan, nó làm thay đổi không khí giảng dạy và học tập trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số việc mà chúng ta chưa quan tâm đúng mức, trong đó có việc chấm tiểu luận tốt nghiệp cho học viên.

Chúng ta biết rằng, chấm thi tốt nghiệp, chấm tiểu luận là việc đánh giá kết quả cuối cùng của quá trình học tập của một học viên. Bởi vậy, yêu cầu phải khách quan, chính xác. Việc chấm thi hết môn, chúng ta đã làm đúng quy trình: có đáp án, biểu điểm cụ thể theo từng ý nên kết quả chấm đạt độ chính xác tương đối cao. Song chúng ta lại chưa thực hiện điều đó vào việc chấm tiểu luận. Vì vậy, theo tôi, trong thời gian tới cần bổ sung một số điểm sau đây:

Thứ nhất, cần xây dựng được khung biểu điểm từng phần cho tiểu luận, trong đó thể hiện được các yêu cầu:

- Tính thiết thực của vấn đề nghiên cứu: (…..điểm)

- Tính logic của kết cấu: (…..điểm)

- Nội dung từng phần:

+ Cơ sở lý luận phải nêu được vấn đề gì: (.…..điểm)

+ Phần thực trạng phải nêu được những nội dung gì: (.…..điểm)

+ Phần giải pháp phải đạt được những yêu cầu gì: (.…..điểm)

Cộng tổng điểm:

Nếu làm được như vậy thì giáo viên sẽ có căn cứ cụ thể khi chấm tiểu luận và việc đánh giá kết quả sẽ đạt độ chính xác cao.

Thứ hai, khi chấm, giáo viên phải lý giải rõ ràng cơ sở của việc cho điểm của mình (tức là lí do tại sao phần này lại đạt chừng ấy điểm).

Thứ ba, sau khi chấm xong bằng cách nào đó (có thể photo bản nhận xét) để giáo viên hướng dẫn biết được kết quả điểm tiểu luận mà mình hướng dẫn, chỗ nào đạt, chỗ nào chưa đạt để rút kinh nghiệm cho lớp sau. Vì bản tiểu luận là kết quả nghiên cứu không chỉ riêng của học viên mà của cả giáo viên hướng dẫn.

Thứ tư, chúng ta cần đề ra cách thưởng, phạt:

+ Đề tài mới, có tính phát hiện, sáng tạo thì có cộng điểm ưu tiên là bao nhiêu?

+ Nếu đề tài nào bị phát hiện copy một đề tài khác thì sẽ bị xử lí như thế nào (Sao chép bao nhiêu phần trăm thì bị hủy kết quả, bao nhiêu phần trăm thì trừ điểm và bao nhiêu điểm).

Trên đây là vài trăn trở nhỏ của tôi qua thực tế hướng dẫn và chấm tiểu luận những năm qua, hy vọng rằng rồi đây, việc đánh giá kết quả tiểu luận của học viên sẽ chính xác hơn, có hiệu quả hơn./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn