Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HƯỚNG DẪN VÀ CHẤM TIỂU LUẬN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN

Tác giả : Ths. Nguyễn Thị Loan - Phó trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu
File đính kèm: Không có

      Trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Nghệ An có chương trình TCLLCT-HC và chương trình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính học viên được viết tiểu luận cuối khóa. Với chương trình bồi dưỡng chuyên viên và chuyên viên chính học viên được viết tiểu luận 100%. Theo quy định của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, chương trình TCLLCT-HC từ năm 2009 đến 2013 học viên được viết tiểu luận 100%, trước năm 2009 và từ năm 2014 chương trình này chỉ được 20% học viên viết tiểu luận.

      Những năm qua, nhà trường đã có nhiều đổi mới trong việc hướng dẫn và chấm tiểu luận. Chính vì vậy hoạt động này đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Từ việc quy định chặt chẽ điều kiện giáo viên được hướng dẫn, số lượng học viên tối đa 1 lớp/1 giáo viên, xử lý nghiêm những giáo viên, học viên có tiểu luận giống nhau… Trong việc chấm tiểu luận cũng từng bước có nhiều đổi mới như bố trí giáo viên có chuyên môn chấm độc lập 2 vòng đến việc chấm chéo giữa các giáo viên có cùng chuyên môn, phân công các đồng chí lãnh đạo (BGH) chấm các chuyên môn khác nhau… mục đích để tránh sự khép kín và từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng việc hướng dẫn và chấm tiểu luận cuối khóa.

      Tuy nhiên trên thực tế việc hướng dẫn và chấm tiểu luận vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định cần sớm được khắc phục.

      Thứ nhất, việc phân công giáo viên hướng dẫn

      Để đảm bảo chất lượng việc hướng dẫn tiểu luận trong thời gian qua Phòng Đào tạo đã tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện nghiêm những quy định về việc hướng dẫn tiểu luận. Chương trình Trung cấp LLCT-HC từ quy định mỗi giáo viên được hướng dẫn tối đa 5 học viên/lớp đến quy định tối đa mỗi giáo viên được hướng dẫn 3 học viên/lớp; Chương trình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính 1 giáo viên được hướng dẫn tối đa 5 học viên/lớp. Với chương trình TCLLCT-HC, quy định này được thực hiện đúng quy định, còn với chương trình chuyên viên và chuyên viên chính vẫn có thời điểm chưa thực hiện đúng vì số lượng học viên có lớp lên đến trên dưới 100 người, trong khi đó giáo viên hướng dẫn tiểu luận cho đối tượng này chỉ có Ban Giám hiệu và giáo viên khoa Nhà nước - Pháp luật, nên có những lớp 1 giáo viên có thể hướng dẫn trên dưới 10 học viên. Mặt khác trên thực tế chúng ta chỉ tính đến việc quy định tối đa số học viên được giáo viên hướng dẫn/1 lớp mà chưa tính đến việc cân đối thời gian làm việc của giáo viên/1 tuần/tháng. Chính vì thế, có những tháng có 3 đến 4 lớp kết thúc chương trình và cũng song hành trong thời gian ấy một số giáo viên hướng dẫn đến trên dưới 15 tiểu luận/tháng, cộng với thời gian lên lớp, chấm bài, thời gian làm việc chuyên môn… Như vậy vô hình chung chúng ta đã vi phạm luật lao động và chính vì thế rất khó đòi hỏi chất lượng công việc trong đó có chất lượng hướng dẫn tiểu luận.

      Thứ hai, việc chấm tiểu luận

      Mặc dù việc chấm tiểu luận cũng đã được nhà trường có những đổi mới tích cực nhưng với những tồn tại trong việc hướng dẫn tiểu luận có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chấm tiểu luận. Một khi số lượng tiểu luận 1 giáo viên hướng dẫn nhiều trong 1 thời gian sẽ ảnh hưởng đến chất lượng việc chấm. Theo quy định mỗi ngày làm việc chỉ tối đa là 10 tiết chuẩn nhưng nếu so sánh việc chấm tiểu luận thì có những ngày có những giáo viên phải làm việc gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Việc bố trí giáo viên chấm khép kín trong bộ môn (trong khoa) dễ dẫn đến hiện tượng dễ người, dễ ta, từ đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tiểu luận. Và thực tế là chất lượng một số tiểu luận chưa đạt được yêu cầu thực tiễn...

      Từ những tồn tại trên, thiết nghĩ rằng chúng ta cần tiếp tục đổi mới trong việc hướng dẫn và chấm tiểu luận cuối khóa.

        Một là, phân công giáo viên hướng dẫn cần phải đúng chuyên môn hơn. Trong thực tế điều này đã được chú trọng và thực hiện khá nghiêm, tuy nhiên vẫn có lúc một số giáo viên được phân công hướng dẫn tiểu luận chưa thật sát đúng chuyên ngành.

        Hai là, giáo viên hướng dẫn cần nắm vững thể thức quy định của từng loại tiểu luận.

       Chính vì vậy, sau khi hướng dẫn học viên hoàn thiện tiểu luận, giáo viên hướng dẫn cần yêu cầu học viên gửi lại bản cuối để xem lại trước khi in, hoặc Phòng Đào tạo yêu cầu giáo viên hướng dẫn phải ký trước khi chấm để giáo viên hướng dẫn kiểm tra lại nội dung, thể thức trước khi ký, tránh tình trạng một số tiểu luận hình thức quá xấu, thậm chí in nhầm bản thảo.

         Ba là, phát huy tối đa chức năng Phòng Đào tạo

Với chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo là xây dựng kế hoạch và phân công giờ giảng tổng quát cho giáo viên, Phòng Đào tạo cần cân đối giữa thời gian và kế hoạch mở lớp, làm sao để kế hoạch lớp mở được dàn đều trong cả năm, tránh việc dồn lớp vào một số tháng trong năm sẽ dẫn đến việc giáo viên phải làm việc quá giờ quy định. Trường hợp kế hoạch mở lớp không cân đối được, Phòng Đào tạo phải cân đối giờ khi phân công giảng viên hướng dẫn tiểu luận, nếu có nhiều lớp cùng kết thúc trong 1 tháng thì cần phải tính số lượng học viên được giáo viên hướng dẫn trong tháng này để cân đối với các giáo viên khác. Ví vụ, giáo viên khoa Nhà nước - Pháp luật, nếu tháng này có 1 hoặc 2 lớp chuyên viên cùng kết thúc với lớp chính trị thì nên chăng giáo viên khoa Nhà nước - Pháp luật chỉ hướng dẫn lớp chuyên viên, còn lớp chính trị có thể để cho các bộ phận khác, hay giữa giáo viên các khoa và giáo viên kiêm chức thường thì mỗi lớp giáo viên ở khoa phải nhận đủ số lượng học viên/1 lớp rồi mới phân cho giáo viên kiêm chức nên có những thời điểm giáo viên ở khoa hướng dẫn trên dưới 10 học viên, trong khi đó có giáo viên kiêm chức chỉ hướng dẫn 1 đến 2 học viên, thậm chí là không hướng dẫn học viên nào.

      Bốn là, nên phân công lãnh đạo (Ban Giám hiệu) chấm lần lượt các chuyên môn. Giải pháp này lâu nay đã thực hiện ở phần Xây dựng Đảng; Nghiệp vụ công tác Đảng và Kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Thiết nghĩ cần phải tiếp tục triển khai ở các phần khác.

     Năm là, Phòng Đào tạo cần yêu cầu học viên nộp song song bản giấy và File (bản mềm) về Phòng KH-TT-TL để làm tư liệu tham khảo cho giáo viên và học viên. Quy định này lâu nay đã được thực hiện nhưng chúng ta mới yêu cầu học viên nộp bản giấy mà chưa nộp bản mềm. Chính vì vậy, khi giáo viên, học viên cần tham khảo phải đến thư viện tra cứu, nhưng nếu có bản mềm Phòng Khoa học sẽ xây dựng một phiên bản mềm lên trang web, việc này sẽ thuận tiện cho việc tra cứu và sử dụng của giáo viên và học viên hơn.

     Tóm lại, nâng cao chất lượng việc hướng dẫn và chấm tiểu cuối khóa của học viên là một nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Tin rằng với việc phát huy tinh thần, trách nhiệm của tất cả cán bộ, viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, chúng ta sẽ khắc phục được những tồn tại nêu trên và chất lượng việc hướng dẫn và chấm tiểu luận ngày càng đạt kết quả cao hơn./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn