Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG VIẾT TIỂU LUẬN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Tác giả : Ths. Trần Viết Linh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An
File đính kèm: Không có

      Từ 01 tháng 9 năm 2009, chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị được chuyển đổi thành Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính chính thức được triển khai ở tất các các trường chính trị tỉnh, thành phố trong toàn quốc; bình luận về nội dung, kết cấu chương trình đã có rất nhiều ý kiến, thậm chí có nhiều ý kiến trái với định hướng và quy định của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ở một số vấn đề, một số nội dung; Thực tế 04 năm triển khai đã kiểm chứng một cách chắc chắn sự đúng đắn của những đóng góp được coi là “trái chiều” cho nên Lãnh đạo Học viện đã quyết định xem xét, sửa đổi chương trình cho phù hợp với nhận thức và thực tiễn, trong đó có vấn đề về viết tiểu luận.

      Chương trình mới sẽ được ban hành, không còn 100% học viên viết tiểu luận tốt nghiệp như trước, nhưng dù chỉ còn 20% thì việc đổi mới cách thức hướng dẫn về viết tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính vẫn cần phải đặt ra.

      Theo Quy chế số 10/QC-HVCTQG ban hành kèm theo Quyết định số 22/HVCTQG ngày 03 tháng 11 năm 1998, tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị được xác định “là một bài viết ngắn gọn nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể ở cở sở nhằm mục đích giúp học viên rèn luyện phương pháp vận dụng lý luận liên hệ với thực tiễn, phân tích một vấn đề nào đó ở địa phương và đưa ra được các giải pháp, kiến nghị trong công tác, qua đó giúp nhà trường đánh giá chất lượng học tập của học viên”.

      Trước đây cũng như hiện nay, việc viết tiểu luận theo định hướng trên vẫn còn có giá trị vì nó tập hợp được từng mảng lý luận, phản ánh được thực trạng cũng như lý giải các vấn đề, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện; Tại Trường Chính trị Nghệ An, ngoài việc quán triệt mục đích được Học viện CTQGHCM nêu lên, nhiều năm nay nhà trường luôn định hướng cho học viên: khi lựa chọn đề tài cần chú trọng ý nghĩa thực tiễn; làm sao tiểu luận của bản thân gần sát với một đề án, một chương trình công tác ở công việc, lĩnh vực do bản thân đang đảm nhiệm hoặc theo quy hoạch sẽ đảm nhiệm; phần nêu, đánh giá thực trạng trong tiểu luận không chỉ là một phần nội dung bắt buộc của tiểu luận mà nó còn phải trở thành nguồn tư liệu thực tế trung thực, đầy đủ nhằm giúp giảng viên, độc giả nắm bắt và qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn của nhà trường…

      Tuy vậy, đã nhiều năm qua hạn chế cơ bản của tiểu luận là mang tính rập khuôn, tính nghiên cứu lý luận nhiều hơn là góp phần trực tiếp giải quyết thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

      Có thể lý giải hạn chế này xuất phát từ thực trạng và nguyên nhân sau:

      - Thứ nhất, số lượng học viên của một lớp thường từ 70 – 80 người; nếu mỗi giảng viên hướng dẫn không quá 03 người thì huy động khoảng 25 giảng viên ở tất cả các khoa, như vậy khó có thể đáp ứng được yêu cầu học viên đang công tác ở lĩnh vực nào thì chọn đề tài ở lĩnh vực đó; trên thực tế nhiều học viên đã không thể được chấp nhận đề nghị đề tài ở nguyện vọng một, thậm chí nhiều người phải nhận đề tài ở nguyện vọng ba (nguyện vọng mà không ai mong muốn vì thường là trái ngành); chính điều này đã dẫn đến sự lúng túng của học viên và thường thì họ chỉ còn biết trông chờ nhiều vào người hướng dẫn.

      - Thứ hai, bình thường thì một giảng viên hướng dẫn 03 tiểu luận là hợp lý; nhưng có nhiều thời điểm lớp học kết thúc cùng lúc dẫn đến số thiểu luận tăng lên gấp đôi, gấp ba (đối với các lớp BDKTQLHCNN còn có thể tăng lên 5-6 lần) tạo nên áp lực lớn, nhất là những giảng viên tham gia giảng dạy nhiều; để khắc phục điều này không ít giảng viên, không ít lần đã “thông cảm cho nhau” trong quy trình hướng dẫn và chấm tiểu luận.

      - Thứ ba, một số giảng viên thường không chịu tìm tòi, phát hiện, nhận hướng dẫn đề tài mới hoặc trao đổi đề nghị học viên xin chuyển sang loại đề tài đã sẵn có, dễ hơn mặc dù học viên lựa chọn đề tài mới phù hợp. Một số giảng viên thực hiện việc đầu tư hướng dẫn đề tài mới thì sau đó lại trở thành “sản phẩm chung”, điều này đã làm mất động lực của người tích cực.

      - Thứ tư, việc chuyển hóa kiến thức của một số học viên chưa tốt, bản thân người hướng dẫn cũng rập khuôn cách hướng dẫn, nội dung mà người hướng dẫn trước đã thực hiện cho dù có những nội dung không chính xác; chẳng hạn như không thể chuyển hóa được nội dung làm tốt công tác cán bộ chính là để nâng cao chất lượng cán bộ, làm tốt công tác đảng viên chính là để nâng cao chất lượng đảng viên… nên trong tiểu luận dù mục đích là nâng cao chất lượng của cán bộ hay đảng viên thì đều bị chia tách bạch thành hai mục “chất lượng” và “công tác”; hoặc như trong tiểu luận giải quyết tình huống thì khi phương án giải quyết là thành lập đoàn thanh tra để tiến hành giải quyết thì lại đưa luôn được kết quả thanh tra; xây dựng kế hoạch thời gian thì thời gian lại ở trước thời điểm xây dựng kế hoạch…

      - Thứ năm, việc chấm tiểu luận còn mang tính bình quân nên một số giảng viên chấm vừa căn cứ vào thực tế tiểu luận của học viên đồng thời cân đối điểm “đối với người hướng dẫn”; một số khác chấm gần như chỉ có một mức là vừa đạt điểm giỏi cho dù tiểu luận đó được đầu tư nghiên cứu nhiều hay ít.

      - Thứ sáu, chưa có cách thức để thông tin chỉ ra sai sót, hạn chế của tiểu luận cho người hướng dẫn để họ rút kinh nghiệm lần sau; việc cải tiến phiếu đánh giá tiểu luận là điều cần thiết nhưng từ trước đến nay phiếu đánh giá xong chỉ nộp về cho thư ký hội đồng chấm tiểu luận và lưu lại tại đó; cũng chính vì cách thức này nên nhiều phiếu đánh giá rất sơ sài không chỉ ra được ưu điểm, hạn chế.

      - Thứ bảy, ý thức, thái độ học tập của một bộ phận học viên không đúng do bị ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế thị trường nên tìm nhiều cách để ít phải đầu tư nghiên cứu mà vẫn có kết quả nhanh nhất, tốt nhất.

Với thực trạng trên, làm gì để nâng cao chất lượng tiểu luận tốt nghiệp? Câu hỏi này từng bước đã được gỡ nút.

       Trước hết Học viện đã quy định từ năm học 2013-2014 chỉ có 20% học viên có học lực loại khá không có điểm thi, kiểm tra dưới 6 điểm và không vi phạm kỷ luật mới được xét cho làm tiểu luận; như vậy áp lực về số lượng, áp lực về trình độ học viên đã được giải quyết;

Việc cần làm tiếp là nên quy định giảng viên nào thì mới được phân công hướng dẫn học viên và chấm tiểu luận; có thể khẳng định điều đầu tiên là giảng viên phải có kiến thức chuyên ngành của đề tài mà học viên đăng ký; tiếp đến nên quy định giảng viên phải có đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian 03 năm đối với đề tài cấp khoa, 05 năm đề tài cấp trường là thời gian được hướng dẫn; quy định này cũng sẽ góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Từ trước tới nay, việc ngầm công nhận khung điểm khống chế trong khoảng 8,0 – 8,5 điểm có thể đúng vì tránh được một thực tế là có người học chưa tốt nhưng nếu mở rộng khung điểm sẽ dẫn tới cuối khóa vẫn có được một kết quả giỏi vì điểm tiểu luận được tính hệ số 3; nhưng hiện nay học viên được viết tiểu luận là học viên có học lực khá trở lên thì cần mở rộng khung điểm nhằm tạo động lực đầu tư nghiên cứu của cả trò và thầy. Trong việc chấm điểm cũng cần có sự cụ thể, thống nhất ở các phần lý luận, thực trạng, giải pháp trong đó phần lý luận là phần có số điểm ít hơn.

Một việc cũng cần phải làm đó là chế độ thông tin đến học viên và người hướng dẫn; việc chấm cần thực hiện chấm tập trung, nhưng phiếu chấm nên thực hiện ở cả 02 hình thức phiếu giấy để lưu hồ sơ và phiếu gửi qua mạng cho khoa chuyên môn và Phòng Đào tạo; việc làm này sẽ thông tin kịp thời cho người hướng dẫn để rút kinh nghiệm cũng như nâng cao ý thức của người chấm điểm.

Điều cuối cùng cần bàn đó là thái độ của học viên và ứng xử của người hướng dẫn; cần nắm bắt kịp thời hơn, xử lý kiên quyết hơn những biểu hiện không chấp hành đúng quy chế; cần phải ngăn chặn kịp thời biểu hiện thương mại hóa hoạt động hướng dẫn, chấm tiểu luận; điều đó đồng nghĩa với việc nâng cao tâm thế của người giảng viên Trường Chính trị./.

                                                                                          Nghệ An, ngày 28/3/2014

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn