Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả : Th.s Nguyễn Thị Loan - PT Phòng KH-TT-TL
File đính kèm: Không có

Ngày 20 tháng 11 năm 2011 Trường Chính trị Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã ghi nhận công lao đóng góp của lớp lớp cán bộ, giáo viên nhà trường đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà. Đạt được thành tích trên là nhờ sự đoàn kết, nhất trí, sự nỗ lực của tập thể cán bộ từ lãnh đạo đến cán bộ, giáo viên các khoa, phòng, trung tâm…Trong đó phải ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường và sự đôn đốc thường xuyên của Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, sự phối hợp tốt giữa các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường. Hòa chung trong không khí hân hoan của ngày vui đó, Đảng bộ nhà trường đánh giá 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động này là sự tiếp bước chặng đường 60 năm, góp thêm thành tích 65 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Sau năm năm kể từ ngày 7/11/2006 (ngày Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành chỉ thị 06) về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của trường, tiếp thu sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Trường Chính trị Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động; xây dựng chương trình hành động; tổ chức quán triệt về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cuộc vận động; xây dựng tiêu chuẩn người cán bộ, viên chức Trường Chính trị. Đề ra 6 nội dung thiết thực cần quán triệt để rèn luyện và tu dưỡng; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng… theo từng chủ đề gắn với từng mốc thời gian. Dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban chỉ đạo, bí thư các chi bộ, sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực từ nhận thức tư tưởng đến hành động thực tiễn. Cụ thể: - Cuộc vận động đã tạo ra động lực mới trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhà trường. Nhận thức tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong những năm qua Đảng ủy trường luôn đổi mới, đề ra nhiều biện pháp trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên. Trong công tác cán bộ, trường tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; cải cách lề lối làm việc, chế độ chính sách; xây dựng và thực hiện hệ thống quy chế nội bộ, từ đó tạo ra sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban giám hiệu xác định, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trước hết cần phải có đội ngũ giáo viên tốt. Chính vì vậy, nhà trường luôn chăm lo đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến nay, trường đã có trên 30 thạc sỹ, 01 đồng chí đang theo học tiến sỹ tại Cộng hòa liên bang Đức, số còn lại cơ bản đã có bằng đại học và cao đẳng, trong đó về đội ngũ giáo viên cơ bản có bằng đại học trở lên, trường có 01 giảng viên cao cấp và 17 giảng viên chính. Tất cả giáo viên của trường đã qua lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hàng năm, đội ngũ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn luôn được lãnh đạo trường quan tâm. Hàng năm, các khoa, giáo viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đi thực tế và viết bài cho nội san trường cũng như gửi bài đăng báo địa phương, báo trung ương. Trong đó chủ đề về Bác Hồ được các tác giả khai thác khá toàn diện. Có nhiều bài viết theo hướng vào tìm các giải pháp tốt để cuộc vận động thực sự có hiệu quả tại trường chính trị. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao chất lượng, trong đó chú trọng vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của nhà trường. Nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ, trường đã lên kế hoạch, liên hệ với các huyện, thành phố đưa giáo viên đi thực tế cơ sở. Hầu hết các giáo viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi cơ sở đều tự nhận thấy kiến thức thực tiễn của bản thân được nâng cao, từ đó các đồng chí tự tin hơn, vững vàng hơn trong công tác giảng dạy. - Cuộc vận động đã làm đổi mới nhận thức, chuyển biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhà trường. Trong hai năm đầu, Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt hai chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” đã có 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Sau khi được học tập, tất cả cán bộ, đảng viên đều lựa chọn chủ đề, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp thông qua bản đăng ký cá nhân. Đi đầu, thể hiện tính tiền phong, gương mẫu là đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ Đảng ủy, Ban giám hiệu, trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm, các đoàn thể chính trị - xã hội. Từ đó, phong trào được nhân rộng, lan tỏa trong cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường. Tất cả tạo thành một phong trào thi đua và từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình người tốt, việc tốt. Qua học tập và thực hành theo tấm gương của Bác, cán bộ, đảng viên thấm nhuần, nhận thức đúng đắn hơn, thấu hiểu một cách sâu sắc hơn về tính tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, nhận thức rõ về tác hại của bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí. Từ nhận thức, cán bộ, đảng viên nhà trường thể hiện bằng những việc làm cụ thể của mình trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Nhiều việc làm thiết thực được triển khai trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặc biệt là học tập làm theo: Đức tính "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" để tiết kiệm trong mọi công việc, phòng chống lãng phí, quan liêu trên các phương diện như: Tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm in ấn tài liệu, cắt giảm mua một số tờ báo khi trường đã có mạng internet. Công khai tài chính, quản lý chặt chẽ quy trình mua sắm; bố trí sắp xếp hợp lý nơi ở của học viên để đảm bảo số lượng học viên đông nhưng vẫn đảm bảo chỗ ở hợp lý, phù hợp vv.. Nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật thông tin phù hợp làm cho bài giảng sinh. Hoạt động các khoa, phòng, trung tâm có sự phối hợp các công việc nhịp nhàng hơn, nề nếp hơn. Công tác giảng dạy, học tập và phục vụ giảng dạy học tập được nâng cao. Phát huy cao tính dân chủ của tập thể trong xây dựng và thực hiện hệ thống quy chế chi tiêu nội bộ và đóng góp ý kiến xây dựng trường. Nhờ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong suy nghĩ và hành động của toàn trường, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng nhau vượt qua những khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ chung và trong cuộc sống thường ngày. Phong trào thi đua yêu nước được phát động gắn với 6 tiêu chuẩn người cán bộ công chức Trường Chính trị được cán bộ Đảng viên và viên chức quán triệt sâu sắc. Phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu bằng các việc làm thiết thực. Kết thúc 5 năm phong trào thi đua yêu nước nhà trường có 02 tập thể, 03 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng cấp cơ sở; 01 tập thể, 02 cá nhân được tỉnh khen; 03 cá nhân được Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh khen, Trường chính trị Nghệ An được Học viện tặng cờ. Năm thứ ba, thứ tư thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Người và “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” đã có 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt và học tập một cách nghiêm túc trong toàn đảng bộ; xây dựng chương trình hành động. Song song với những việc làm trên trường đã tổ chức thành công 02 cuộc hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn học lí luận chính trị” và “Khai thác giá trị qua Di chúc Hồ Chí Minh và vận dụng vào công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay”. Qua đó làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cán bộ, đảng viên rất tâm đắc với nội dung sự cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đã tổ chức học tập, xếp lịch để các chi bộ đều tham gia thảo luận, xác định nội dung vận dụng cho từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên. Đã có chuyển từ nhận thức đến hành động của việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác, điều quan trọng là "làm theo" Bác từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống, nói đi đôi với làm, như trong giảng dạy thực hiện nghiêm túc giờ giảng, đầu tư phương tiện, đổi mới phương pháp. Hàng năm trường đều tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, tham gia thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc cấp Học viện luôn đạt kết quả cao.v.v. Tổng kết công tác đào tào, bồi dưỡng hàng năm, Trường Chính trị Nghệ An luôn được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá và xếp vào tốp đầu các trường chính trị tỉnh, thành phố về chất lượng. Bên cạnh đó trường còn quan tâm làm tốt công tác xã hội, giúp đỡ các gia đình khó khăn tại huyện Đô Lương, thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Nghi Lộc. Với tinh thần đó, niềm tin của cán bộ, đảng viên với Đảng, với Nhà nước ngày càng rõ hơn, sâu sắc hơn. Thông qua các hoạt động viết bài tìm hiểu về Bác, tình cảm của cán bộ đảng viên, học viên đối với Bác thêm sâu sắc, mong muốn quyết tâm làm theo Bác bằng ý chí và nghị lực. Nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổng kết 04 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng ủy đã biểu dương, khen thưởng 04 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng 01 đồng chí. Năm 2011, sau khi các cấp ủy Đảng đã tổ chức tổng kết, đánh giá, ở tại Trường Chính trị Nghệ An cuộc vận động đã đi vào tiềm thức trong suy nghĩ, hành động, thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, phong trào thi đua, làm theo Bác vẫn thường trực. Tháng 9 năm 2011, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 03 về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp thu tinh thần Chỉ thị, kế hoạch thực hiện của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Trường Chính trị Nghệ An đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị, thành lập tổ giúp viêc, xây dựng chương trình hành động trong toàn đảng bộ. Bên cạnh việc học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường còn là đội ngũ tuyên truyền viên tích cực của cuộc vận động. Với phông kiến thức rộng, trình độ chuyên môn cao và phương pháp sư phạm chuẩn, giáo viên trường chính trị đã khéo léo lồng ghép, phân tích, chứng minh... Qua mỗi tiết giảng, mỗi bài giảng tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng ngời sáng hơn trong lòng dân và trong tâm trí của mỗi người cán bộ. Có nhận thấy, sau năm năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hầu hết cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường đã nhận thức và hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Điều quan trọng hơn nữa là mỗi người đều xác định, “học” và “làm theo” Bác không khó, không phải là cái gì cao xa mà từ những việc nhỏ, những việc đời thường nhất trong cuộc sống sinh hoạt và lao động hàng ngày. Từ đó họ tự giác trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn