Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

SÁU LĂM NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH

Tác giả : Hồ Sỹ Quế - TK Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Sáu mươi lăm năm là chặng đường dài gần bằng lịch sử cả cuộc đời của một con người, điều đó cho ta thấy đây là khoảng thời gian đủ để người ta có thể nhìn nhận lại mọi sự biến đổi của các sự vật hiện tượng xung quanh ta. Đối với mỗi người, mỗi thế hệ đã trải qua những năm tháng sống làm việc hay học tập tại trường Đảng Tỉnh Nghệ An (nay là Trường Chính trị Nghệ An), đều có những kỷ niệm khó quên, về những năm tháng có nhiều biến đổi của đất nước mà Nhà trường là nơi thể hiện rõ ràng nhất, vui có, buồn có, bao khó khăn, vất vả mà mỗi con người và cả dân tộc này phải vượt qua, rất đáng trân trọng và đáng vui mừng, là ngày hôm nay Trường đã trưởng thành lớn mạnh hơn lên rất nhiều. Ngay sau khi nước nhà giành độc lập, tháng 11-1946 mặc dù còn muôn vàn khó khăn của giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm nhưng Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức lớp Huấn luyện đầu tiên để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán của Đảng, cung cấp cho công cuộc xây dựng và lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống Thực dân Pháp, bảo vệ Tổ quốc. Với sự ra đời của Trường Đảng Tỉnh cho đến Trường Chính trị Nghệ An ngày nay là cả một quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành không ngừng theo sự phát triển của cách mạng, của đất nước ta. Từ chỗ trường mở lớp dựa vào nhà dân đến chỗ trường được xây dựng bằng tranh tre, nứa, mét; sơ tán từ chỗ này đến chỗ khác. Ngày nay trường đã có một cơ ngơi khang trang, bề thế, thành trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh... Chặng đường sáu lăm năm qua là chặng đường dài đầy oanh liệt, hoạt động của Nhà trường đã có nhiều đóng góp rất quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giành lấy, bảo vệ và xây dựng đất nước, nơi đây đã đào tạo hàng ngàn cán bộ cung cấp cho phong trào cách mạng của tỉnh nhà và của cả nước. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đào tạo cán bộ là công việc gốc của Đảng. Cán bộ trưởng thành qua nhiều nơi đào tạo, song nơi trực tiếp đạo tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trên mọi lĩnh vực chủ yếu thông qua Trường Chính trị của tỉnh nhà. Vì vậy Trường chính trị tỉnh nói chung, Trường Chính trị Tỉnh Nghệ An nói riêng có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, có thể coi nơi đây là cái “máy cái” để đào tạo cán bộ của Đảng và các đoàn thể cách mạng. Xác đinh rõ vị trí, vai trò quan trọng của Nhà trường trong những năm qua đặc biệt là trong quá trình thực hiện công cuộc đổi của Đảng, nhất là trong chặng đường khoảng mười năm gần đây khi đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức, mở rộng hội nhập quốc tế. Trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ giảng viên ngày càng trưởng thành về mọi mặt, từ chỗ trường chưa có giảng viên nào có trình độ thạc sĩ, đến chỗ toàn trường chỉ có một đến hai thạc sỹ. Vậy mà hôm nay trường đã có trên 30 gảng viên trình độ thạc sĩ và một số giảng viên đang theo học thạc sĩ, các giảng viên trẻ đều thực hiện chế độ đi thực tế cơ sở, nhằm bổ sung kiến thức thực tế để nâng cao chất lượng bài giảng. Về hoạt động chuyên môn trường đã tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng “dạy học tích cực”. Đảng ủy Nhà trường đã có nhiều nghị quyết đẩy mạnh hoạt động của Nhà trường trên mọi lĩnh vực, trong đó có Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng đào tạo. Trong nghị quyết đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy, và đề ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý quá trình dạy và học, tổ chức thi, kiểm tra ... ở các lớp, thường xuyên được quan tâm, nên chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cũng là lĩnh vực được Nhà trường quan tâm lãnh đạo, đây là một trong những yếu tố để năng cao cả trình độ lý luận và thực tiễn cho đội ngũ giảng viên, nhưng đây cũng là lĩnh vực hết sức khó khăn, đòi hỏi người giảng viên phải có kiến thức vững vàng và hiểu biết toàn diện. Để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế trí thức, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải có kiến thức toàn diện nghĩa là: “phải nói được, viết được, làm được”. Để làm được điều này quả không dễ, ngay cả với đội ngũ cán bộ giảng viên ở Trường Chính trị Nghệ An phải kiên nhẫn quyết tâm phấn đấu suốt đời. Nếu không có giải pháp tích cực và kiên quyết thì không thể làm được, từ khoảng những năm 2003 lại nay Trường đã đưa vào quy chế hoạt động của Nhà trường việc hàng năm giảng viên phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, mỗi khoa một năm phải thực hiện một đến hai đề tài khoa học, là nghĩa vụ bắt buộc được coi là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên. Nhờ vậy trong những năm qua giảng viên đã làm quen với việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Chất lượng các bài viết các đề tài nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng lên, đến năm 2011 trường lại tập trung đầu tư cho một số đề tài trọng điểm. Về cơ sở vật chất, khuôn viên, trang thiết bị dạy học của Nhà trường ngày càng đổi mới, các nhà cao tầng, giảng đường đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng. Cảnh quan, môi trường, học đường ngày càng được cải thiện, điều đó được học viên, cán bộ nhân dân trong tỉnh và các tỉnh ban ghi nhận... Năm nay (2011), Trường Chính trị Nghệ An tổ chức kỷ niệm 65 năm truyền thống, cũng là năm đất nước ta có nhiều sự kiện lớn: Năm Đảng ta tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội thông qua bổ sung, sửa đổi Cương Lĩnh Chính trị 1991; Đại hội kiểm điểm đánh giá lại hoạt động của Đảng trong 5 năm qua và đề ra đường lối xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; năm nhân dân ta tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Lúc này toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua quán triệt, tổ chức thực hiện đưa nghị quyết đại hội XI của Đảng vào cuộc sống. Trường Chính trị Nghệ An kỷ niệm 65 năm truyền thống cũng là dịp chúng ta nhìn nhận lại hoạt động của nhà trường trong những năm qua, đặc biệt trong năm năm gần đây kể từ khi chúng ta tổ chức kỷ niệm 60 năm. Đây cũng là dịp chúng ta nhìn nhận lại những việc đã làm được, chưa làm được. Đồng thời mỗi giảng viên mỗi cán bộ, công nhân viên chức của nhà trường tự hào về những thành tích mà bao thế hệ đã làm được, về mái trường thân yêu của mình, từ đó thấy rõ trách nhiệm của mình đối với Trường trong thời kỳ mới. Chúng ta nguyện ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn