Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Trường Chính trị Nghệ An bước tiếp chặng đường 60 năm truyền thống

Tác giả : Hồ Học Thức - Phó Hiệu trưởng
File đính kèm: Không có

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ít tháng sau đó Đảng bộ Nghệ An được tái lập, mặc dù bộn bề bao công việc của một chính quyền non trẻ mới ra đời, song để đáp ứng yêu cầu về lực lượng cán bộ, Tỉnh ủy Nghệ An đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến công tác huấn luyện cán bộ, khẳng định công tác huấn luyện cán bộ không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại mà còn để "dự trữ cho tình hình mới". Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ trương mở lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên của Đảng bộ. Lớp học được mở vào ngày 18 tháng 11 năm 1946, với gần 40 học viên là những cán bộ được các chi bộ lựa chọn từ phong trào cách mạng của các địa phương. Trường Đảng Nghệ An ra đời từ đó. Năm 2006, Trường Chính trị Nghệ An long trọng tổ chức Kỷ niệm 60 năm truyền thống, đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước: Huân chương Lao động Hạng nhất. Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 5 năm qua (2007-2011), dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng kịp thời yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với đa dạng các loại hình, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trên tất cả các lĩnh vực hoạt động đều có bước phát triển mới, với nhiều kết quả đáng phấn khởi. Trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng; không ngừng cải tiến quy trình quản lý, phương pháp tổ chức, đánh giá thi, kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đã tác động tích cực đến người học. Đặc biệt, Trường Chính trị Nghệ An là một trong số ít các trường đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, sớm tổ chức các lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên. Thực hiện phương châm: Lý luận liên hệ với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành; gắn việc học tập lý luận ở trường với đời sống xã hội, thực tiễn công tác ở cơ sở; liên hệ, vận dụng lý luận với thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở địa phương; gắn học tập với rèn luyện tư cách đạo đức của người cán bộ. Thực hiện phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động học tập của học viên trên cơ sở hướng dẫn, gợi mở của giảng viên. Tăng cường thảo luận, liên hệ, vận dụng những kiến thức đã học với việc giải quyết các tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, làm tốt các bài tập thực hành về kỹ năng, nghiệp vụ công tác. Tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa. Thông qua đó giúp người học nắm bắt, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở cơ sở. Từ đó, phương thức đào tạo của trường đã có thay đổi cơ bản, chất lượng đào tạo được nâng lên rõ rệt, số lượng lớp được mở lớn. Năm năm qua, nhà trường đã mở 72 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 5.286 học viên; 8 lớp Trung cấp pháp lý, Trung cấp hành chính - Văn thư với 552 học viên; bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác quần chúng và quản lý hành chính nhà nước 51 lớp, với 5.111 học viên, đưa tổng số được đào tạo, bồi dưỡng trong 5 năm: 10.949 học viên. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà trường rất coi trọng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương, 32 đề tài khoa học và đề án được nghiệm thu, trong đó có hai đề tài cấp tỉnh; hàng chục cuộc hội thảo về các chủ đề lớn được tổ chức tại trường; tham gia một số Hội thảo của bộ ngành, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; biên soạn hai tập tài liệu bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn và tập giáo trình phần học địa phương. Hàng năm tổ chức cho giảng viên nghiên cứu thực tế theo quy định, báo cáo nghiên cứu thực tế được tổ chức nghiệm thu nghiêm túc. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đã phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và góp phần tổng kết một số vấn đề thực tiễn ở địa phương. Nhờ thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức cấp cơ sở đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu, đối tượng; quy mô đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng. Luôn quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng trong công tác đào tạo cán bộ; thực hiện đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; bước đầu thực hiện chương trình đào tạo hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành có hiệu quả, thiết thực. Cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập được nâng cấp theo hướng hiện đại, với hệ thống mạng thông tin M.Office, mạng Internet, Internet không dây, Trang thông tin điện tử nhà trường, Nội san chất lượng tốt, hoạt động có hiêu quả. Những hạng mục công trình chủ yếu thuộc giai đoạn hai Đề án xây dựng trường, cơ bản được hoàn tất, từ chỗ tiếp nhận hệ thống nhà cấp 4 được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, nay nhà trường đã có khu nội trú cao tầng khép kín, với sức chứa 500 học viên, hệ thống lớp học, hội trường có sức chứa hàng nghìn người. Môi trường, cảnh quan, điều kiện, phương tiện dạy học, làm việc ngày càng đáp ứng tốt hơn; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, viên chức và học viên không ngừng được cải thiện, nội bộ đoàn kết, đồng thuận cao, cùng chung sức, chung lòng vì sự phát triển nhà trường vững mạnh. Tạo điều kiện cho vài năm tới khi dự án hoàn thành, nhà trường trở thành cơ sở đào tạo cán bộ của tỉnh có tầm vóc hiện đại, xứng đáng với một tỉnh lớn, có truyền thống cách mạng. Tiếp bước truyền thống 60 năm, năm năm qua, nhà trường tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ lý luận, có năng lực nắm bắt thực tiễn, được đào tạo chính quy và cơ bản. Nhà trường hiện có 31 thạc sỹ, chiếm tỷ lệ trên 60% tổng số giảng viên, 17 giảng viên chính, chuyên viên cao cấp. Với thành tích nổi bật nêu trên, năm năm qua (2007-2011), hàng năm Trường Chính trị Nghệ An đều được UBND tỉnh xếp loại xuất sắc trong phong trào thi đua, được UBND tỉnh tặng Cờ và 4 Bằng khen các loại; Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm 2011 Trường Chính trị Nghệ An được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập Hạng ba. Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh, trong những năm qua, khi tình hình thế giới và trong nước có những biến động khó lường, đã tác động đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trường, từ những kết quả đạt được và những điều chưa được như mong muốn, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm: Một là, phải nhận thức đúng vai trò của công tác Giáo dục lý luận chính trị, giáo dục tư tưởng đạo đức, rèn luyện cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cách mạng. Đào tạo, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên có chất lượng cao là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo, từ đó quyết định vị thế và uy tín nhà trường trong xã hội. Là trường chính trị, trước hết phải có đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tin tưởng tuyệt đối vào bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phải có trình độ lý luận chính trị đi đôi với trình độ thực tiễn và năng lực nắm bắt thực tiễn. Bởi chất lượng nhà trường trước hết là chất lượng đào tạo. Vị thế và uy tín của trường là ở chất lượng đào tạo, chất lượng người thầy. Ba là, là trường chính trị, việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng phải thường xuyên và trực tiếp. Do tính chất và vị trí của trường chính trị, những năm qua Tỉnh ủy Nghệ An, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường. Đây là một trong những nguyên nhân, đồng thời là bài học thành công trong quá trình xây dựng và phát triển của trường nói chung, trong năm năm qua nói riêng. Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, đặc biệt trong năm năm gần đây, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên nhà trường có quyền tự hào về sự đóng góp của trường cho phong trào chung của tỉnh. Tuy vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng cao cho tỉnh nhà. Nhu cầu học tập của cán bộ, đảng viên ngày càng lớn, yêu cầu có một đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng cho nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà rất lớn, trong khi trình độ của đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu mới ngày càng cao của Trường còn nhiều bất cập. Đây là trách nhiệm của của Trường Chính trị Nghệ An trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Trên mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, Trường Chính trị Nghệ An đang viết tiếp những trang sử truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Tỉnh Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, xứng đáng với phần thưởng mà Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Ba./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn