Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Trường Chính trị Nghệ An - 65 năm xây dựng và phát triển

Tác giả : Bùi Thị Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
File đính kèm: Không có

Cách đây tròn 65 năm, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, Tỉnh uỷ Nghệ An đã tổ chức lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên, lớp học được mở tại đình Làng Trung, xã Yên Dũng, nay là phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Lớp huấn luyện có gần 40 đồng chí, do đồng chí Hồ Mỹ Xuyên - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp phụ trách. Nhiều đồng chí trong số đó, sau này đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp Tỉnh và Trung ương. Lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên này là cột mốc quan trọng đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển hệ thống các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ như: Trường Đảng Lê Hồng Phong (1947), Trường Hành Chính tỉnh (1959), Trường Thanh vận Lý Tự Trọng (1960) và một số trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ khác. Trải qua những bước vận động phát triển, đến năm 1997, trường được chính thức mang tên: Trường Chính trị Nghệ An. Trường Đảng Nghệ An, ngay từ những ngày đầu thành lập, mặc dù hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải liên tục sơ tán nhiều nơi; cơ sở vật chất của trường hầu như chưa có gì; tất cả đều dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân, nhưng trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị, liên tục mở lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu phục vụ kháng chiến, kiến quốc. Hàng năm, đã có hàng ngàn cán bộ cốt cán của cơ sở được đào tạo tại Trường. Chỉ tính riêng năm 1948 "Tổng số lớp nội bộ mở (bao gồm Trường Tỉnh và huyện) 201 lớp với 5105 học viên". Số cán bộ được huấn luyện tại Trường đã trở thành lực lượng nòng cốt ở các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho giai đoạn cách mạng mới, đặc biệt từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960), tỉnh Nghệ An đã thành lập các trường: Trường Hành chính tỉnh (Thành lập ngày 15 tháng 12 năm 1959), Trường Chính trị miền Tây và Trường Thanh vận Lý Tự Trọng (Thành lập vào đầu năm 1960). Các trường nói trên ra đời, cùng với Trường Đảng của tỉnh đã tiếp tục sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất (1961- 1965). Ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Nghệ An và các tỉnh khu Bốn là hậu phương lớn đã trở thành tiền tuyến lớn. Các trường phải sơ tán về vùng nông thôn để tiếp tục làm nhiệm vụ huấn luyện cán bộ. Có thể nói, đây là thời kỳ khó khăn gian khổ nhất: vừa phải khắc phục mọi thiếu thốn về cơ sở vật chất, vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trường để tiếp tục hoạt động. Để chủ động đối phó với tình hình mới, Tỉnh uỷ chỉ đạo chuyển hướng tổ chức: phân chia trường Đảng Lê Hồng Phong thành trường Lê Hồng Phong 1 và Lê Hồng Phong 2, thành lập thêm trường Lê Hồng Phong 3 (trường Đảng khối Công nghiệp); đồng thời phân chia trường Chính trị miền Tây thành trường Chính trị miền Tây Tây Bắc và trường Chính trị miền Tây Tây Nam. Ngoài thành lập thêm một số trường ngành như: Nông nghiệp, Tài chính, Giao thông, Kế hoạch, Tổ chức, Kiểm tra...Có thể nói, đây là thời kỳ hình thành một hệ thống rộng lớn, đa dạng các loại hình trường, lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ và cũng là thời kỳ hoạt động rất sôi nổi, phong phú. Trong hoàn cảnh sơ tán, những mái đình, cây đa, nhà thờ họ, hội quán, thậm chí một rặng phi lao cũng trở thành "giảng đường" của một lớp học. Có nơi, trường chỉ đặt địa điểm vài tháng đã phải di chuyển, có trường đã phải di dời địa điểm đến hàng chục lần. Tuy vậy, việc mở lớp huấn luyện vẫn được duy trì liên tục và được đảm bảo an toàn tuyệt đối, mặc cho giặc Mỹ điên cuồng bắn phá ác liệt. Kết quả từ năm 1965 đến 1973 các Trường Đảng (không kể Trường ngành) và Trường Thanh vận Lý Tự Trọng đã đào tạo bồi dưỡng trên 250 lớp với gần 2 vạn cán bộ chủ chốt cơ sở. Thời kỳ này, Trường Hành chính được sáp nhập vào Trường Lê Hồng Phong, đến năm 1968 Trường Hành Chính được tái lập, sơ tán hoạt động ở nhiều nơi và đã mở được nhiều lớp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở. Nội dung đào tạo bồi dưỡng trong các nhà trường ở thời kỳ này tập trung vào các vấn đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng XHCN, đường lối chống Mỹ cứu nước, đường lối chiến tranh nhân dân, công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, công tác vận động quần chúng, phương pháp nghiệp vụ công tác...Đặc biệt là, trong hoàn cảnh phải tập trung cho nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước, các trường vẫn chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm về quản lý kinh tế, tổ chức sản xuất, xây dựng phát triển Hợp tác xã nói chung, Hợp tác xã Nông nghiệp nói riêng... Nhiều điển hình tiên tiến được mời báo cáo kinh nghiệm hoặc tổ chức cho học viên đến tham quan học tập như: Quỳnh Hồng, Ba Tơ, Thanh Lĩnh, Diễn Nguyên, Vĩnh Thành, Nghĩa Thuận, Nam Xuân... Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Các Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh được thành lập để gánh vác trọng trách, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Từ những lớp huấn luyện ngắn ngày, tập trung bồi dưỡng các chuyên đề, chuyển thành những lớp đào tạo dài ngày, có hệ thống, theo chương trình sơ cấp, trung cấp. Trường Đảng Trần Phú, Trường lý luận chính trị tại chức, Trường Thanh vận Lý Tự Trọng và Trường Hành chính được nâng lên đào tạo chương trình trung cấp với thời gian từ một đến hai năm. Các nhà trường hoạt động trong thời bình, có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng những khó khăn mới lại xuất hiện và có thời kỳ trở nên vô cùng gay gắt. Vào những năm của thập kỷ 80, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng. Cách mạng XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng thoái trào và đi đến sụp đổ vào những năm 1989 - 1991. Tình hình đó đã có tác động trực tiếp đến cách mạng nước ta trên mọi phương diện, nhất là trên mặt trận lý luận, tư tưởng. Trong bối cảnh muôn vàn khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, sự điều hành quản lý của UBND tỉnh, các Trường vẫn kiên định vững vàng, bám sát nhiệm vụ chính trị, từng bước vượt qua khó khăn, không ngừng củng cố phát triển cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, liên tục mở lớp hoàn thành chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ được giao hàng năm, góp phần xứng đáng làm nên những thành tựu mới trên lĩnh vực công tác tư tưởng và công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh nhà. Ngày 3 tháng 6 năm 1993, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ra quyết định hợp nhất Trường Đảng Trần Phú, Trường Quản lý Nhà nước, Trường Đảng tại chức, Trường trung cấp Thanh vận Lý Tự Trọng thành Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ Nghệ An. Đến năm 1997, Trường được đổi tên thành Trường Chính trị Nghệ An. Phát huy truyền thống của các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ trước đây, gần 20 năm qua, Trường Chính trị Nghệ An đã tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Trong quá trình hoạt động, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng Trường đã luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng kịp thời yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho thời kỳ đổi mới. Trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, Trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng phấn khởi, khẳng định chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc hợp nhất các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị thành một trường thống nhất là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trải qua những năm tháng nỗ lực phấn đấu, vươn lên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Đảng bộ tỉnh nhà, Trường đã bám sát mục tiêu, đối tượng, từng bước mở rộng loại hình, đa dạng hoá hình thức, đổi mới phương thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hàng năm tỉnh giao. Cho đến nay, Trường đã và đang trực tiếp thực hiện 3 chương trình đào tạo trung cấp, 6 chương trình bồi dưỡng, liên kết với các đơn vị Trung ương đào tạo cử nhân, cao cấp chính trị, cử nhân báo chí, cử nhân hành chính...Việc mở rộng và đa dạng hoá loại hình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng nhu cầu cơ bản về số lượng, từng bước tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp, nhất là cơ sở. Trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng, Trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng; Không ngừng cải tiến quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ nhất là khâu kiểm tra đánh giá kết quả dạy và học; Tích cực đổi mới phương pháp dạy học: từ trang bị kiến thức lý luận toàn diện đến chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao các năng lực, phương pháp học tập nhận thức lý luận, thực hành vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề, các tình huống đặt ra trong thực tiễn. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo bồi dưỡng không ngừng được nâng lên. Hầu hết cán bộ được đào tạo bồi dưỡng tại trường đều tiến bộ và trưởng thành, số cán bộ được đề bạt lên chức vụ cao hơn ngày càng nhiều. Gắn liền với nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Trong thời gian từ 2006 đến 2010, cán bộ giảng viên nhà trường đã trực tiếp nghiên cứu và tham gia phối hợp nghiên cứu 37 đề tài khoa học, trong đó có 02 đề tài cấp tỉnh, 10 đề tài cấp trường, 25 đề tài cấp khoa; biên soạn 2 giáo trình đào tạo, 6 chương trình và tài liệu bồi dưỡng, xuất bản 3 tập kỷ yếu khoa học, phát hành 14 nội san nghiên cứu trao đổi lý luận và thực tiễn, tiếp tục bổ sung vào cuốn Lịch sử Trường Chính trị Nghệ An giai đoạn 2006 - 2011. Ngoài hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học, Trường còn tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế, xây dựng mô hình, hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy, học tập...Công tác nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn bước đầu đã có những đóng góp thiết thực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Tổ chức bộ máy được chăm lo củng cố ngày càng hoàn chỉnh, hợp lý. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được bổ sung số lượng, trẻ hoá và được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cho đến nay bộ máy nhà trường có 5 khoa, 3 phòng, 1 trung tâm Ngoại ngữ - Tin học với 76 cán bộ, giảng viên; trong đó có 31 thạc sỹ, đưa tỷ lệ giáo viên có trình độ thạc sỹ lên 60%, 40 đại học chuyên ngành, 17 giảng viên chính, chuyên viên cao cấp. Cơ sở vật chất, hoạt động phục vụ giảng dạy, học tập, tổ chức đời sống cán bộ, viên chức, học viên có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và học viên đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời. Việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có đạt hiệu suất cao. Dự án xây dựng trường được triển khai có chất lượng, hiệu quả. Từ tiếp nhận hệ thống nhà cấp 4 nay trường đã có hệ thống nhà cao tầng với sức chứa 400 – 500 học viên nội trú, hệ thống lớp học phục vụ 1000 người với các phương tiện dạy học hiện đại. Môi trường cảnh quan, điều kiện, phương tiện giảng dạy, học tập, làm việc, ăn, ở, sinh hoạt nói riêng, đời sống vật chất tinh thần cán bộ, viên chức, học viên nói chung không ngừng được cải thiện, an ninh, trật tự trong nhà trường được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị trong nhà trường được quan tâm. Trong nhiều năm qua Đảng bộ trường luôn được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động tích cực, hiệu quả, phát huy tốt vai trò tổ chức chính trị trong các hoạt động của nhà trường, hàng năm được công nhận là tổ chức vững mạnh. Kể từ khoá huấn luyện cán bộ đầu tiên đến nay, Trường Chính trị Nghệ An đã trải qua 65 năm hoạt động. 65 năm gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của quê hương, đất nước, Trường Chính trị Nghệ An với nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cách mạng. Dù tồn tại dưới những mô hình tổ chức khác nhau, quy mô lớn hay nhỏ, chia ra nhiều trường, nhiều phân hiệu hay sát nhập thành một trường thống nhất; với nhiều loại hình chương trình và nhiều hình thức đào tạo khác nhau, nhưng bất cứ lúc nào, ở đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào, Trường đều bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho từng giai đoạn cách mạng. Đã có hàng chục vạn cán bộ được huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng qua Trường Chính trị tỉnh. Từ những học viên lớp huấn luyện đầu tiên cho đến nay, nhiều cán bộ kế tiếp nhau đã cống hiến, trưởng thành. Rất nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở, huyện, tỉnh và ở Trung ương. Đó là thành quả đóng góp và cống hiến của bao thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên, nhân viên phục vụ của Trường. Với truyền thống lịch sử 65 năm, với những thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới, Trường đã được Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng nhất năm 2006; trong dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống Trường vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba – đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng, ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực và cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường. Ôn lại lịch sử truyền thống 65 xây dựng và phát triển nhà trường, chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm: 1. Xác định đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trường chính trị phải thật sự là một trong những công cụ để thực hiện đường lối, nhiệm vụ công tác cán bộ của Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị. Phải xây dựng nhà trường thực sự vững mạnh, xứng đáng với vai trò trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ của hệ thống chính trị toàn tỉnh, trung tâm nghiên cứu vận dụng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn phong trào cách mạng tỉnh nhà. 2. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn cách mạng, đáp ứng yêu cầu quy hoạch, sử dụng. Phải bám sát mục tiêu, nhu cầu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng để xác định hình thức, loại hình, nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, đáp ứng yêu cầu mà thực tiễn đặt ra. Thường xuyên cải tiến và thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi quá trình trưởng thành của cán bộ sau đào tạo. 3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không chỉ cung cấp cho họ tri thức mà còn phải trang bị cho họ phương pháp luận, nhằm nâng cao năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn. Phải rèn luyện cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công tác; tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phải gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, gắn toàn bộ hoạt động của nhà trường với cuộc sống, gắn nhiệm vụ giảng dạy với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. 4. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng hiện đại, tạo môi trường cảnh quan sư phạm tốt có tác dụng tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. 5. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của các đoàn thể chính trị trong nhà trường, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm phát huy nội lực, thu hút ngoại lực để phát triển. 6. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong thời kỳ chiến tranh, Tỉnh uỷ thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức các lớp huấn luyện, chỉ đạo sát sao nội dung, chương trình giảng dạy của nhà trường. Trong những năm đổi mới, Tỉnh uỷ chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, định hướng cho hoạt động của nhà trường, ban hành chính sách đối với người dạy, người học, chăm lo xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường. Các huyện uỷ, đảng uỷ cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc cử cán bộ đi học và tổ chức các lớp học tại huyện; Sử dụng, quản lý, phát huy tốt đội ngũ cán bộ, sau khi được đào tạo bồi dưỡng trở về công tác tại cơ quan, đơn vị. Sự quan tâm ấy là nhân tố đảm bảo mọi thắng lợi trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác cán bộ nói chung, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng đang đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động của nhà trường. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ: "Xây dựng, chỉnh đốn hệ thống các Học viện, Trường và Trung tâm Chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trước hết đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, chống các biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy và học tập". Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 BCH Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, trong đó có Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ có triển vọng. Quán triệt sâu sắc những quan điểm chủ trương trên, đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bám sát yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian tới; mỗi một cán bộ, viên chức, học viên nhà trường cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm chính trị của mình, dũng cảm tự phê bình, phê bình nhằm khắc phục khuyết điểm, phát huy những thành tựu đạt được, đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm chính trị của nhà trường. Đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, mà tập trung chủ yếu là cán bộ cơ sở, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người, cán bộ vùng giáo. Nhận thức đó phải được thể hiện nhất quán trong toàn bộ hoạt động của nhà trường, từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng phải thực hiện tốt phương châm: gắn lý luận với thực tiễn, gắn trang bị kiến thức với phương pháp làm việc, gắn nâng cao trình độ, năng lực với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Để làm được điều đó cần phải tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, và đánh giá kết quả, cải tiến quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện, gắn học với hành, gắn học trong nhà trường với rèn luyện trong thực tiễn cách mạng sôi động ở các ngành, các địa phương trong tỉnh. 2. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn, phục vụ giảng dạy và học tập, tham gia ý kiến trong hoạch định chủ trương chính sách của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Phải thấy được nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một nhiệm vụ quan trọng gắn liền với nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Trong những năm tới cần phải tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu, tăng cường hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu thực tế, xuất bản nhiều ấn phẩm khoa học, nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra. 3. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên: gương mẫu trong đạo đức lối sống, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, có năng lực chuyên môn, có hiểu biết và sâu sát thực tiễn. Tiếp tục tuyển dụng bổ sung đủ và có chất lượng đội ngũ giảng viên. Tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên đạt yêu cầu tiêu chuẩn, đội ngũ giảng viên đầu đàn làm nòng cốt ở các khoa. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đáp ứng chất lượng, đồng bộ cơ cấu, không những đáp ứng nhu cầu cán bộ của trường mà còn là nguồn cung cấp cán bộ cho tỉnh. 4. Tăng cường cơ sở vật chất kỷ thuật phục vụ tốt cho hoạt động dạy - học và rèn luyện. Tích cực mua sắm trang thiết bị dạy-học, nâng cấp thư viện theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên và học viên. Xây dựng môi trường sư phạm trong lành, cảnh quan môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, thực hiện quy chế dân chủ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 5.Chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thống nhất thi đua xây dựng phát triển nhà trường vươn lên ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới ./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn