Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Phát huy truyền thống 65 năm Trường Chính trị Nghệ An phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Tác giả : Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
File đính kèm: Không có

Trải qua 65 năm xây dựng, trưởng thành, Trường Chính trị Nghệ An đã góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước. Từ Trường Đảng Lê Hồng Phong (1947), Trường Hành Chính tỉnh (1959),... đến Trường Chính trị ngày nay, dù được tổ chức dưới những hình thức khác nhau, với những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau ở mỗi giai đoạn lịch sử, nhưng Trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng. Hàng chục vạn cán bộ đã được huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng dưới mái trường này. Rất nhiều người đã trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở, huyện, tỉnh và Trung ương. Nhà trường đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu cho tỉnh trong việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Có thể khẳng định, những thành quả đạt được của Nghệ An qua mỗi thời kỳ luôn có sự đóng góp và cống hiến xứng đáng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên của Nhà trường. Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng Trường Chính trị tỉnh nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của Chính phủ, và nay là Huân chương Độc lập hạng Ba. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Nhà trường trong nhiều thập kỷ qua. Đó là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, học viên của Trường hôm nay phải phát huy để đóng góp xứng đáng hơn nữa trong thời gian tới. Trong giai đoạn phát triển mới, bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều đổi thay to lớn, phức tạp và khó lường. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng sáng rõ hơn nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thử thách và những trở lực bao gồm cả khách quan và chủ quan”. Thực tiễn kinh tế - xã hội tỉnh ta trong thời gian qua và mục tiêu phát triển trong thời gian tới đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu phân tích, lý giải để có chiến lược phù hợp, giải pháp khả thi, sớm đưa tỉnh nhà thoát nghèo và trở thành tỉnh khá. Chính vì thế, tôi đề nghị tập thể lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, học viên Trường Chính trị tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau đây: Một là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, gắn trang bị kiến thức với rèn luyện phương pháp kỹ năng làm việc và cách thức giải quyết vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống; gắn nâng cao trình độ năng lực với rèn luyện phẩm chất đạo đức;phát huy cao tính chủ động, sáng tạo của người học. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Chủ động đề xuất các loại hình đào tạo, bồi dưỡng gắn với điều kiện đặc thù của Trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn cán bộ của tỉnh. Hai là: Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Bối cảnh hiện nay đòi hỏi những người làm công tác lý luận, trong đó có đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị phải không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo để kịp thời giải đáp những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn sinh động của thế giới, đất nước và tỉnh nhà, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Ba là: Không ngừng chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu nhân lực của Nhà trường và tạo nguồn cung cấp cán bộ cho tỉnh. Cán bộ, giảng viên Nhà trường phải là những người gương mẫu trong đạo đức, lối sống, trách nhiệm, tâm huyết trong công tác, có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bám sát thực tiễn, nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,... xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận lý luận, tư tưởng của Đảng. Bốn là: Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ tốt cho hoạt động dạy, học và nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên. Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thống nhất, thi đua xây dựng Nhà trường ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./. PĐT
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn