Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Một số vấn đề về thực hiện gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị Nghệ An

Tác giả : Trần Trọng Quế - Trưởng khoa LL Mác Lênin, TT HCM
File đính kèm: Không có

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của giảng dạy lý luận chính trị là phải gắn được lý luận với thực tiễn cuộc sống. Chỉ khi thực hiện được nguyên tắc đó bài giảng mới có nội dung thiết thực và mới gây hấp dẫn đối với người học. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc cao nhất của chủ nghĩa Mác- Lênin. Để thực hiện được nguyên tắc trên người giảng viên cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây: - Thứ nhất, phải có vốn tri thức lý luận chuyên ngành mà mình giảng dạy, đồng thời phải có tri thức thực tiễn. Để có tri thức lý luận, người giảng viên phải được học tập lý luận, trước hết là học ở trường, lớp và tiếp sau là tự học, tự đào tạo. Học ở trường, lớp là bước đi ban đầu không thể thiếu, tự học, tự đào tạo là việc gắn bó suốt đời. Để có tri thức thực tiễn người giảng viên phải đi sâu đi sát thực tiễn. Cụ thể là phải xuống các cơ sở để tìm hiểu tình hình sản xuất, phát triển kinh tế, tình hình chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đòan thể vv…, đồng thời phải đọc nhiều tài liệu liên quan để biết những vấn đề thực tiễn đang diễn ra. Trên cơ sở những tri thức ấy, người giảng viên phân tích, lựa chọn các vấn đề thực tiễn và các vấn đề lý luận cho phù hợp, hài hòa, quyện chặt được với nhau trong xây dựng và thực thi bài giảng. - Thứ hai, phải có tri thức văn hóa chung, hiểu biết nhiều lĩnh vực khoa học, biết liên hệ tri thức ấy với lý luận chính trị mà mình gảng dạy, nhờ đó bài giảng có được nội dung súc tích, sinh động, tránh được sự khô khan như người ta thường quan niệm đối với các bài giảng chính trị. - Thứ ba, phải có nghiệp vụ sư phạm tốt, đặc biệt là phương pháp dạy học. Có tri thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ, đi liền đó phải có phương pháp để truyền đạt tri thức ấy đến người học, tức là phải có nghiệp vụ sư phạm. Ngoài những yêu cầu trên, người giảng viên cần có những yêu cầu khác nữa, như đạo đức, tư cách của người thầy giáo để tạo niềm tin cho người học. Ở đây, ta không bàn tới vấn đề này. Để đáp ứng những yêu cầu nói trên, trường Chính trị Nghệ An đã thực hiện những việc sau đây: - Bố trí công việc chuyên môn hợp lý để cử người đi đào tạo theo chương trình sau đại học. Năm 2002 trường mới có 2 thạc sỹ, sau 7 năm đã đào tạo được 24 thạc sỹ và 1 tiến sỹ. - Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thực tế theo quy định của Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đối với giảng viên trường chính trị cấp tỉnh. Ngoài ra còn cử các giáo viên trẻ xuống làm việc trực tiếp ở cơ sở với thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm. Thông qua hoạt động trực tiếp ở cơ sở để giáo viên nắm bắt các diễn biến trong thực tiễn cuộc sống. - Cử giáo viên đi học các lớp về phương pháp dạy học tích cực, đồng thời đã phối hợp với Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ chí Minh mở 2 lớp bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực (giai đoạn I và giai đoạn II) cho tất cả giáo viên của nhà trường. - Tăng cường dự giờ giảng của giáo viên, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. - Hàng năm đều tổ chức thi giáo viên giỏi. Quy định thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường là 2 năm, cấp học viện là 3 năm, hết thời gian bảo lưu sẽ tiếp tục thi lại. Những việc làm đó đã có tác dụng thiết thực để nâng cao chất lượng các bài giảng của đội ngũ giáo viên và đương nhiên trong đó có vấn đề thực hiện gắn kết giữa lý luận với thực tiễn. Chất lượng đào tạo của nhà trường cũng từ đó có bước chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực. Tuy vậy, hiện nay vẫn có một số tồn tại mà Trường Chính trị Nghệ cần khắc phục để tiếp tục nâng cao hiệu quả gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy, và nói chung là nâng cao chất lượng đào tạo: - Vấn đề tự học, tự đào tạo của các giảng viên tỏ ra chưa mạnh. Thể hiện, phòng thư viện của nhà trường có rất nhiều sách báo, tài liệu nhưng số giáo viên mượn và lên thư viện đọc những tài liệu đó rất thưa thớt. Do ít đọc nên những tri thực học được ở nhà trường không được cũng cố thêm vững chắc và không ít giáo viên vốn hiểu biết về văn hóa chung còn hạn chế. Trong nhiều cuộc họp, lãnh đạo Nhà trường đã nêu nhận xét: một số không ít giáo viên có tư tưởng bằng lòng với vốn kiến thức hiện có, chưa chú trong vươn lên trong học tập để tiếp tục nâng cao trình độ. Để khắc phục tình trạng này mỗi giáo viên cần xác định trách nhiệm của mình trong việc tự học, tự đào tạo. Đi liền đó, các khoa chuyên môn, giám hiệu nên quy định mỗi giáo viên mỗi tháng, hoặc mỗi quý cần báo cáo bằng văn bản kết quả việc tự học tập của mình trước tập thể khoa. Đưa việc tự học, tự đào tạo thành tiêu chí thi đua. - Chế độ nghiên cứu thực tế hàng năm của giáo viên đã được thực hiện, nhưng chất lượng chưa tốt. Một số giáo viên thực hiện chưa nghiêm, thời gian đi quá ngắn, chất lượng các báo cáo chưa tương xứng với thời gian quy định. Tổ chức đánh giá kết quả còn mang tính hình thức. Cử giáo viên đi thực tế dài ngày ở cơ sở đạt hiệu quả chưa cao, do thiếu những quy định ràng buộc. Để khắc phục vấn đề này, Giám hiệu cần có quy định cụ thể hơn nữa, như: Giao việc quản lý nội dung đi thực tế cho khoa chuyên môn, khoa theo dõi quá trình thực hiện của giảng viên, khoa nghiệm thu đánh giá kết quả báo cáo thực tế của giáo viên, sau dó chọn một số báo cáo tốt để trình bày trước hội đồng giáo viên. Thời gian cho mỗi báo cáo tương đối dài đủ để giáo viên trình bày rõ ràng, chi tiết và để thực hiện trao đổi. Việc cử giáo viên đi công tác ở cơ sở trong thời gian dài, cần quy định rõ: Xuống cơ sơ chủ yếu nghiên cứu vấn đề gì, chứ không chung chung. Trong thời gian giáo viên đi cơ sở, khoa chuyên môn, lãnh đạo nhà trường cần kiểm tra, tức vẫn thực hiện quản lý giáo viên, không phó mặc cho cơ sở. Hết thời hạn đi cơ sở, giáo viên phải có bản thu hoạch và báo cáo thu hoạch trước hội đồng giáo viên, lãnh đạo nhà trường có nhận xét đánh giá kết quả. Sau một năm, nên tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc đi thực tế ở cơ sở. - Để kết hợp giữa lý luận với thực tiễn trong giảng dạy, hiện tại chúng ta đang gặp một mâu thuẩn khó giải quyết. Đó là, nội dung lý luận của bài giảng dài, thời gian thực hiện bài giảng ngắn. Chỉ riêng việc giải thích rõ được các khái niệm, nguyên lý mà giáo trình quy định đã chật vật về thời gian, còn đâu để liên hệ thực tế. Và, đi liền đó là rất khó có điều kiện thực thi các phương pháp dạy học tích cực, như tổ chức nhóm, lấy ý kiến học viên ghi lên bảng vv.... Trước tình hình đó buộc giáo viên phải chọn phương pháp thuyết trình để kịp thời gian truyền đạt nội dung bài giảng. Để giải quyết mâu thuẩn này nên chăng, chúng ta mạnh dạn lược bỏ đi một số nội dung của bài học mà xét thấy không thật cần thiết, hoặc học viên có thể tự đọc vẫn hiểu, giành thời gian cho những vấn đề cốt lõi nhất, vừa làm rõ về mặt lý luận vừa đưa ra các dẫn chứng thực tiễn sinh động để minh họa. Và, theo cách ấy có thể áp dụng được các phương pháp dạy học tích cực. Trên đây là một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị ở trường Chính trị Nghệ An mà tôi nhận thấy, xin nêu lên để anh em đồng nghiệp tham khảo./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn