Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Mười năm chung sức thực hiện Đề án Xây dựng Trường Chính trị Nghệ An

Tác giả : Th.s Trần Viết Linh - TP Đạo tạo
File đính kèm: Không có

Cách đây 10 năm vào tháng 10 năm 1998, được sự đồng ý của Thường vụ Tỉnh uỷ, đề án: “Xây dựng Trường Chính trị Nghệ an vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2010” đã được khẩn trương xây dựng; ngày 23/4/1999 với Kết luận số 07-KL, Ban Thuờng vụ Tỉnh uỷ đã thông qua đề án này; rồi tiếp đó ngày 24 tháng 7 năm 1999 bằng Thông báo số 190 TB.UB/TH ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể hóa việc triển khai thực hiện; để rồi cũng từ ngày đó Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể và tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên nhà trường đã bước vào một thời kỳ mới – thời kỳ nổ lực phấn đấu nhằm: “Xây dựng Trường Chính trị Nghệ An vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà trường, trước hết là đội ngũ giảng viên đủ về số lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ tương xứng và năng lực chuyên môn giỏi; Các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao; Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học từng bước được hiện đại hoá, có môi trường giáo dục tốt…nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và là trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh.” I. Mười năm nổ lực cống hiến không mệt mọi của cả hệ thống, đề án xây dựng trường đã và đang trở thành hiện thực. 1. Trong nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ một hệ đào tạo chủ đạo là Trung cấp Lý luận Chính trị với sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đến nay Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho mở tiếp hai mã ngành đào tạo là Trung cấp Pháp lý ( mã ngành 21- 04) từ năm học 2003 – 2004 và Trung cấp Hành chính – văn thư ( mã ngành 21 - 03); Đồng thời 09 loại hình bồi dưỡng (1/Quản lý nhà nuớc ngạch chuyên viên; 2/Cán bộ chủ chốt (giành cho 6 chức danh là Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân); 3/Phụ nữ; 4/ Nông dân; 5/ Thanh niên; 6/Mặt trận Tổ quốc; 7/Anh văn ( chứng chỉ A, B); 8/ Tin học ( A, B) cũng được chú trọng mở rộng cả về đối tượng và nội dung và gần đây là chương trình Quản lý nhà nuớc ngạch chuyên viên chính. Việc đa dạng hoá loại hình đào tạo, bồi dưỡng trước tiên đã có tác động tích cực đến việc mở rộng và sâu lý luận và thực tiễn của giảng viên; đến nay giảng viên của tất cả các khoa mà điển hình là các khoa có thêm mã ngành và chương trình mới thực sự đã có một nền kiến thức vững chắc cho hệ trungg cấp chuyên nghiệp và đặc biệt cho việc đào tạo hệ Trung cấp Lý luận – Hành chính và chương trình bồi dưỡng công chức, cán bộ đoàn thể. Cùng với tác động tích cực trên, các chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng được nhu cầu học tập kiến thức nhiều mặt của cán bộ cơ sở; kết hợp với hệ thống quy chế đào tạo có nhiều đổi mới tiến bộ, việc chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế khá nề nếp biết kết hợp các biện pháp quản lý và các hoạt động khác nên chất lượng đào tạo bồi dưỡng được nâng lên và đảm bảo thực chất hơn. Học viên sau khi ra trường về công tác tại cơ sở nắm được những quan điểm cơ bản của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các chủ trương, nghị quyết, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện của tỉnh; Năng lực vận dụng vào hoạt động thực tiễn có chất lượng, hiệu quả hơn. Về số lượng đào tạo: 10 năm qua ( 2001 – 2010) số lượng đào tạo là: 11.806 học viên; Trong đó: Trung cấp Lý luận chính trị là 9.900 học viên ( đạt 289% so với thời kỳ trước đó); Trung cấp Pháp lý và Trung cấp Hành chính – văn thư là: 1906 học viên ( thời kỳ trước đây chưa có); và gần 10 ngàn học viên các loại hình bồi dưỡng; Ngoài ra còn phối hợp với Học viện mở các lớp đại học, cao cấp LLCT với 1.477 học viên); Kết quả đào tạo, bồi dưỡng tổng hợp trong 10 năm qua về cơ bản sát, đúng với những dữ liệu, kế hoạch được xác định trong đề án. 2. Về xây dựng đội ngũ. Chỉ số quan trọng nhất của đề án là đến 2010 có 40% giảng viên đạt trình độ cao học trở lên - đây quả là một thách thức rất lớn với cán bộ, giảng viên nhà trường; nhớ lại 10 năm về trước cả trường chỉ có 02 thạc sỹ/ gần 50 giảng viên ( mà hầu hết giảng viên đầu đã điểm bạc); Đã không ít ý kiến ra vào và lắc đầu không tin tưởng với chỉ tiêu đó; Nhưng giờ đây chúng ta có thể tự hào vì đã có 29 thạc sỹ (chiếm hơn 50%). Việc nâng cao chất lượng đội ngũ không chỉ dừng lại ở học vị mà cán bộ, giảng viên phấn đấu đạt được mà điều cốt lõi hơn là thực chất năng lực giảng dạy; hiện nay tại trường đang có ưu thế khá rõ: Đội ngũ giảng viên có thâm niên công tác trên 15 năm không những vững về chuyên môn mà còn có kiến thức thực tiễn khá sâu và rộng; ngược lại đội ngũ giảng viên có thâm niên công tác từ 06 năm đến 15 năm thì có kiễn thức lý luận sâu, rộng và kiến thức thực tiễn cũng từng bước được nâng lên khá rõ nét. Chính vì thế mà đội ngũ giảng viên nhà trường ngày càng có ưu thế trong đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; góp phần nâng cao vị thế của Trường Chính trị. 3. Ở lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất. Với một tỉnh còn gặp không ít khó khăn về tài chính như Nghệ An, vì thế tiến trình triển khai dự án xây dựng tuy có kéo dài thêm 04 năm nhưng đến mốc cuối này cũng đã hoàn thành cơ bản. Đến nay nhà trường đã có thể sẵn sàng tiếp nhận 600 viên học hệ chính quy tập trung - giải quyết được bài toán cân đối giữa đào tạo tập trung và đào tạo tại chức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. II. Một số bài hoc kinh nghiệm Qua 10 năm thực hiện đề án, kinh nghiệm có nhiều nhưng theo chúng tôi có thể rút ra một số bài học sau: 1. Xuất phát từ quan điểm, đường lối đúng đắn trong giáo dục đào tạo của Đảng và nhà nước mà trực tiếp là các chủ trương chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; nhà trường phải tận dụng cơ hội nhằm nhận được sự quan tâm thường xuyên, sự chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả về mọi mặt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An. 2. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, các đoàn thể phải thường xuyên quán triệt và triển khai tốt các định hướng của trên; phối hợp chặt chẽ trong việc động viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý cho cán bộ, viên chức, đoàn viên. Phải phát huy được tinh thần chủ động công tác của các bộ phận tham mưu, cán bộ, viên chức trong đề ra kế hoạch, biện pháp; Lãnh đạo phải quyết đoán để ủng hộ cái đúng, cái mới, cái sáng tạo và phải kiên quyết tổ chức thực hiện nhằm tạo ra nhân tố mới, tạo ra những bước đột phá mới để có được thành công; Cần kiên quyết gạt bỏ thái độ trung dung, cầu toàn để giữ vị trí hoặc chia sẻ quyền lực, quyền lợi trước cái chưa đúng, cái sai. 3. Phải bằng việc làm để tạo niềm tin cho đa số cán bộ, đảng viên từ đó thúc đẩy ý thức tự giác cao trong phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhất là đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ của nhà trường. Đồng thời phải rất chú trọng đến quyền lợi trực tiếp của người lao động; phải thực sự quan niệm lợi ích của người lao động là "động lực tực tiếp" của sự phát triển. 4. Ổn định về tổ chức, tạo lập được ê kíp làm việc chuyên sâu, đoàn kết nhất là bộ phận lãnh đạo và các bộ phận đầu mối trung tâm. Kinh nghiệm những năm qua cho thấy thời kỳ nào mà các bộ phận ở trường tương đối ổn định về biên chế cũng như cán bộ, viên chức thì tạo được sự đồng tâm, họ không ngừng học hỏi, kiên quyết phấn đấu vươn lên; và đã thực sự đúc rút được nhiều kinh nghiệm, có những đóng góp đáng kể trong thực hiện nhiệm vụ; ngược lại những bộ phận thiếu ổn định, bổ sung thay đổi nhiều (nhất là thay đổi môi trường công tác mới) thì hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu. III. Một số giải pháp và nhiệm vụ trước mắt Để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở trong giai đoạn mới theo chúng tôi nhà trường cần: 1.Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng; trong đó chú ý đến cơ chế hợp lý nhằm khuyến khích cán bộ, giảng viên tiếp tục thi nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ lý luận và tăng cường công tác đi khảo sát, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn nhằm tạo ra một nền kiễn thức vững chắc cả về lý luận và thực tiễn; Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ hàng năm; chú ý đến việc đề bạt, bổ nhiệm tại chỗ các vị trí cán bộ lãnh đạo nhà trường tránh tình trạng đưa cán bộ thiếu kinh nghiệm từ nới khác tới; vì những năm qua đã cho thấy ở những lĩnh vực thiếu ổn định, không xây dựng đội ngũ từ cơ sở thì chất lượng công tác cơ bản vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, thậm chí nhiều khuyết điểm kéo dài. 2. Tăng cường công tác quản lý, áp dụng các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra. Đánh giá sát, đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng CBVC, từng khoa, phòng để có sự đóng góp, điều chỉnh kịp thời. Tiến hành sơ kết, tổng kết và xếp loại thi đua, khen thưởng, rút ra những bài học thực tiễn một cách nghiêm túc nhằm giúp nhà trường có thêm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành. 3. Phát huy dân chủ trong cơ quan gắn với sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành của Ban Giám hiệu; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2010 -2015 được trẻ hóa một cách cơ bản - đây vừa là thời cơ những cũng là một thách thức lớn đối với Đảng ủy; vì vậy, giữ vững vai trò lãnh đạo để thực sự xây dựng Đảng bộ " là đạo đức là văn minh" phải được đặt lên hàng đầu. 4. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế trên cơ sở thực sự dân chủ để nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt của nhà trường. Trước hết, cần giải quyết thoả đáng, kịp thời chế độ cho cán bộ, giảng viên; Thực hiên nghiêm chỉnh việc công khai, minh bạch về tài chính, tài sản và phải thực sự xem đây là một giải pháp đảm bảo sự đoàn kết thống nhất và phòng ngừa những tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại nhà trường; Hai là, xác định đúng, rõ cơ chế chính sách nhằm tạo động lực, khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác. 5. Đẩy nhanh việc hoàn thành phần cuối Dự án xây dựng Trường, tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ quá trình quá trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. 6. Quán triệt kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; sự chỉ đạo của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định của ngành giáo dục; phối hợp tốt với các ban, ngành, các huyện, thành, thị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của trường. Thực hiện được những điều trên đây chắc chắn Trường Chính trị Nghệ An tiếp tục có bước tiến vững chắc; góp phần tích cực cho việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn