Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Một số trao đổi về việc xây dựng Luật Viên chức

Tác giả : Phan Tiến Dũng - Gv. Khoa Nhà nước pháp luật
File đính kèm: Không có

Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân theo tinh thần của Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã đề ra, thì một yếu tố quan trọng đặt ra là phải xây dựng được đội ngũ cán bô, công chức, viên chức thật hoàn thiện. Trước hết để xây dựng được yếu tố con người có tính quyết định này chúng ta cần phải ban hành xây dựng, làm rõ về mặt thể chế tương ứng. Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ( tháng 9/1945) đến nay nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức. Có thể nói từ trước đến nay trong các văn bản QPPL của nhà nước ta chưa có văn bản nào đề cập làm rõ và phân biệt cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi Pháp lệnh về cán bộ, công chức được ban hành năm 1998 và được sửa đổi bổ sung năm 2003 để điều chỉnh các đối tượng là CB,CC,VC thì các văn bản hướng dẫn thi hành và thực hiện Pháp lệnh đã bắt đầu phần nào phân biệt giữa cán bộ, công chức, viên chức nhưng cũng chưa được rõ lắm. Trước yều cầu của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN cần phải hoàn thiện về thể chế để làm rõ hơn các đối tượng là cán bộ, CC, VC, nhà nước ta đã tiến hành xây dựng Luật cán bộ, công chức và luật Viên chức. Ngày 13/11/2008 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hôi khoá XII đã thông qua Luật cán bộ, công chức, luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/20010. Còn Luật viên chức thì đã được dự thảo và được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ VII Quốc hội khoá XII và đang lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với quy mô dự thảo luật là 8 chương 70 điều dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm 2010, dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2012. Theo chúng tôi việc xây dựng Luật viên chức là điều cần thiết để phân định làm rõ hơn đối tượng là VC với CBCC, đặc biệt tách bạch hai đối tượng công chức và viên chức để có chế độ, chính sách, sử dụng phù hợp đối với từng đối tượng. Nhưng việc xây dựng Luật viên chức cần phải quan tâm một số nội sau đây: - Cần đưa vào luật khái niệm rõ hơn về viên chức để tách bạch đối tượng VC với CC, khi đọc khái niệm này chúng ta sẽ rõ ai là viên chức chứ không cần phải đến văn bản giải thích dưới luật mới hiểu được. Về phân loại ngạch bậc viên chức cũng cần tách bạch ra khác với công chức để từ đó định rõ về chế độ chính sách đối với các đối tượng này. - Cần tách bạch rõ ràng về nhiệm vụ của cơ quan công quyền với đơn vị sự nghiệp công và việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức cần được cởi mở thông thoáng hơn so với công chức vì viên chức không bị ràng buộc nhiều bởi những quan hệ công quyền. Đối tượng là viên chức cần mở rộng kể cả Việt kiều và người nước ngoài nhưng cần giới hạn những vị trí viên chức mà các đối tượng này có thể đảm nhiệm. - Quy định thật chặt, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị quản lý viên chức theo hướng giao quyền tự chủ cao về tổ chức cũng như về tài chính nhưng cần có quy định về giám sát, kiểm tra chặt chẽ để tránh tình trạng độc đoán, lạm quyền, xẩy ra tiêu cực. - Khi quy định về chế độ chính sách cũng cần phải khống chế, điều chỉnh thu nhập giữa hai bộ phận công chức và viên chức tránh tình trạng do có phần thu dịch vụ ở đơn vị và phần thu nhập do được hoạt động thêm nên công chức sẽ bị thiệt thòi hơn đẫn đến trình trạng bộ phận công chức có thể ra ngoài hoặc chuyển sang lĩnh vực viên chức ( ví dụ bác sỹ ở cơ quan QLNN sẽ chuyển sang bệnh viện để làm việc, các nhà quản lý giáo dục sẽ chuyển sang làm giáo viên…). - Việc tuyển dụng viên chức cần chú trọng đến nội dung phù hợp với yêu cầu chuyên môn gắn với tính chất dịch vụ và cũng cần phải có sự quản lý của các cơ quan nhà nước trong quá trình tuyển dụng, tránh tình trạng tuyển dụng tràn lan gây hậu quả không tốt sau này. Trên đây là một số nội dung trao đổi về việc xây dựng Luật viên chức của bản thân tôi rất mong các đồng nghiệp cùng tham gia trao đổi./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn