Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Những vấn đề đặt ra khi tiếp cận du lịch dưới góc độ một ngành kinh tế quan trọng ở Nghệ an.

Tác giả : Ngô Xuân Phùng
File đính kèm: Không có

      Từ giữa thế kỷ XX, du lịch đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong mỗi quốc gia và đã phát triển trên phạm vi toàn cầu.
      Ngành kinh tế du lịch được hình thành, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của con người khi nền kinh tế của mỗi quốc gia không còn biên giới, trở thành một ngành kinh tế tổng hợp bao gồm các hoạt động phục vụ nhu cầu của con người về đi lại, lưu trú, vui chơi, giải trí, tham quan, nghỉ ngơi  trong khoảng thời gian ngoài nơi cư trú thường xuyên của họ. Theo Tuyên bố du lịch OSAKA Nhật Bản năm 2004 của Hội nghị Quốc tế về du lịch: “Tốc độ tăng  trưởng bình quân về lượng khách du lịch  hàng năm ra khỏi  biên giới quốc gia  là 7%  và 11% bình quân thu nhập cho mỗi quốc gia; chiếm 6,5% tổng sản phẩm quốc dân và bằng 1/3 doanh thu khối dịch vụ toàn cầu”.
      Ở nước ta, nhận thức đúng vị trí, vai trò ngành du lịch trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế thế giới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) khẳng định: “Phát triển du lịch, dịch vụ thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá, lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát triển du lịch khu vực”. Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, những năm qua việc đầu tư phát triển ngành du lịch không ngừng được tăng cường, nhất là việc tập trung đầu tư để khôi phục, tôn tạo nâng cấp, mở rộng tài nguyên du lịch; xây dựng mới kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch; tạo lập môi trường hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư và thu hút du khách du lịch vào Việt Nam.
      Đối với Nghệ An, đứng trên góc độ nhìn nhận khách quan, so với nhiều địa phương, tỉnh ta thực sự có nhiều tiềm năng và lợi thế về tài nguyên để phát triển ngành du lịch. Với 82 km bờ biển có nhiều bãi tắm hấp dẫn; với 2/3 diện tích đất tự nhiên là rừng núi có nhiều hang động, thác nước huyền ảo; gần đây ngoài rừng nguyên sinh vườn quốc gia Pù Mát, Liên Hiệp quốc đã công nhận rừng phía tây  Nghệ An là một trong 6 vùng lớn nhất thế giới có rừng nguyên sinh và nhiều loài động vật quý hiếm đang sinh sống. Bên cạnh đó, Nghệ An còn là nơi có bề dày truyền thống lịch sử–văn hoá và nhân văn đặc sắc, với trên 1.000 di tích lịch sử - văn hoá - cách mạng và các lễ hội. Trong đó có 131 di tích đã được Nhà nước xếp hạng cấp quốc gia, nhất là khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới”. Ngày 22/7/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, giai đoạn 2001 – 2010. Với chiến lược này, hiện nay Nghệ An là một trong 14 trọng điểm quốc gia phát triển du lịch trong cả nước.
      Có thể nói đây là một lợi thế để Nghệ An phát triển mạnh mẽ ngành kinh tế du lịch trong thời gian tới đây. Theo số liệu của Sở Du lịch Nghệ An, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật toàn ngành năm 2001 mới có 380 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm 2005 đã đạt mức 1.015 tỷ đồng (tăng 267.1%); lượng khách du lịch đến Nghệ An cũng tăng nhanh: Từ 587.565 lượt người năm 2001, tăng lên hơn 1.400.000 lượt người vào năm 2005 (tăng 238,3%). Doanh thu du lịch năm 2001 mới đạt 113,9 tỷ đồng, năm 2005 đã tăng lên 346,65 tỷ đồng (tăng 304,1%) … Những kết quả bước đầu đó đã góp phần không nhỏ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh (giai đoạn 5 năm 2001–2005, tăng trung bình 10,3 %/năm).
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Nghệ An còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, sự phát triển của ngành chưa  tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đánh giá: “Hoạt động dịch vụ, trong đó thương mại và du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng ….còn thấp thua so với  bình quân chung cả nước”. Hạn chế của sự  phát triển đó có thể đúc kết trên 3 vấn đề cơ bản sau đây:
      Một là, việc quy hoạch và xây dựng kế hoạch đầu tư, khai thác nguồn lực tài nguyên du lịch; đầu tư khai thác các khu, điểm du lịch của tỉnh chưa được coi trọng đúng mức. Vì vậy, nhiều dự án kéo dài, việc triển khai thiếu đồng bộ giữa các bộ phận của hệ thống du lịch, như: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ khách đi lại lưu trú; dịch vụ ăn uống ẩm thực; đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hoá, quà lưu niệm dịch vụ vui chơi, giải trí và các hoạt động trung gian dịch vụ phục vụ khách du lịch;…Hạn chế này dẫn đến Nghệ An chưa phải là điểm đến của du khách nước ngoài, tỷ lệ khách nước ngoài chỉ mới đạt 2,5 – 3% trong tổng số khách  du lịch đến Nghệ An hàng năm.
      Hai là, Nghệ An chưa phát triển trở thành vùng kinh tế năng động, sức thu hút đầu tư từ nước ngoài vào các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó sản phẩm hàng hoá của Nghệ An chưa có sức hấp dẫn, thiếu sức cạnh tranh; các doanh nghiệp còn yếu kém trong việc tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và đầu tư nâng cao chất lượng, tạo dựng thương hiệu sản phẩm.
      Ba là, đội ngũ cán bộ của ngành nhìn chung còn nhiều bất cập, nhất là trình độ quản lý và nghiệp vụ quản trị kinh doanh của ngành còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa được trang bị đủ kiến thức, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu hiện tại và để làm tốt công tác tham mưu xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch của tỉnh với tầm nhìn lâu dài.
      Để ngành du lịch Nghệ An nhanh chóng trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế, về góc độ quản lý, thiết nghĩ tỉnh cần quan tâm giải quyết một số vấn đề sau đây:
      - Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng, điểm trên cơ sở thế mạnh về tài nguyên và các trọng điểm đã xác định. Tập trung đầu tư “đủ và đồng bộ” để nhanh chóng khai thác sản phẩm dự án hoặc các bộ phận dự án phát triển ngành du lịch đã hoàn thành. Tránh việc đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ… dẫn đến tình trạng dở dang kéo dài, không phát huy hiệu quả.
      - Tập trung đầu tư phát triển mạnh một số nhóm, ngành hàng đạt chất lượng cao, tạo dựng được thương hiệu mang tính đặc sắc, hấp dẫn của quê hương để thu hút du khách trong và ngoài nước. Những mặt hàng Nghệ An có thế mạnh về nguồn lực hơn các địa phương khác là các sản phẩm đặc sản chế biến từ hải sản, cây công nghiệp ngắn ngày và các loại sản phẩm được chế tác từ các loại đá quý, các sản phẩm từ nguyên liệu gỗ, mây tre đan….
      - Đi đôi với tạo thương hiệu sản phẩm, cần đầu tư và đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá, củng cố và phát triển thị trường du lịch của Nghệ An. Thực hiện đa dạng hoá các loại hình du lịch và xây dựng hệ thống thông tin du lịch, cung cấp kịp thời cho du khách trong và ngoài nước lựa chọn những điểm cần đến, cần đầu tư tại Nghệ An.
      - Kiện toàn bộ máy, đổi mới chất lượng đội ngũ cán bộ ngành du lịch, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả kinh doanh trong các loại hình hoạt động của ngành du lịch trên địa bàn tỉnh. Cần xem đây là công việc cấp bách vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa tạo chất lượng nguồn lực lao động của ngành vào những năm  2010-2020 trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ./.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn