Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Đọc lại 'Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" nhận thức thêm về tầm vóc khái quát và ý nghĩa thời đại

Tác giả : Hoàng Xuân Bổng
File đính kèm: Không có

         Có thể nói, trong số các tác phẩm được in trọn quyển của Mác và Ăng ghen thì "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" là tác phẩm thuộc loại có số trang ít nhất. Nếu trừ đi các lời tựa và phần chú thích thì tác phẩm này chỉ vẻn vẹn 60 trang in. Tuy nhiên, đây chính là tác phẩm có tầm vóc khái quát cao nhất, mang ý nghĩa thời đại rộng lớn nhất.
         Một quyển sách mỏng nhưng đã chứa đựng trong đó toàn bộ những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin về Triết học, Kinh tế chính trị học và về Chủ nghĩa xã hội khoa học. Vì vậy, ngay từ lúc ra đời, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã là cương lĩnh trực tiếp chỉ đạo tất cả các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân ở trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.
         Cũng không phải ngẫu nhiên mà Tuyên ngôn được mở đầu bằng câu: "Một bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đang ám ảnh Châu Âu" và kết thúc bằng câu khẩu hiệu "Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại". Có thể nói, chỉ với ngần ấy thôi, chúng ta đã thấy rõ tác phẩm là sự khái quát một cách cô đọng nhất cả một thời kỳ lịch sử - Thời kỳ phát sinh và phát triển của Chủ nghĩa Mác. Nói một cách khác, sự ra đời của Tuyên ngôn là một cột mốc đánh dấu bước ngoặt căn bản trong quá trình đó. Với Tuyên ngôn, Chủ nghĩa Mác không còn là những yếu tố rời rạc, lẻ lẻ như trước đây. Trái lại, từ nay Chủ nghĩa Mác đã trở thành một hệ thống khoa học hoàn chỉnh. Cũng với Tuyên ngôn, đã qua rồi cái thời kỳ CNCS  là bóng ma ám ảnh Châu Âu. Trái lại, từ nay với các nguyên lý lý luận được trình bày trong Tuyên ngôn soi đường, CNCS đã bắt đầu xuất hiện với tư cách là một chế độ xã hội mới cao hơn thay thế cho xã hội tư bản.
         Cụ thể hơn, với Tuyên ngôn được xuất bản lần đầu vào tháng 3/1848. giai cấp vô sản thế giới - lực lượng sản xuất tiên tiến của thời đại - đã chính thức khai sinh Hệ tư tưởng của riêng mình. Từ nay, hoạt động của các tổ chức cộng sản - Bộ tham mưu của giai cấp vô sản đã có sự hướng dẫn của một cương lĩnh chung. Cũng từ đây, CNXH đã không còn là những nguyện vọng chủ quan, những ước mơ trừu tượng, viển vông... Vậy là, nhờ có Tuyên ngôn, CNXH đã chuyển từ không tưởng thành khoa học.
         Thật vậy, bằng những nội dung được luận giải một cách khoa học, chặt chẽ, súc tích và có sức thuyết phục cao, Tuyên ngôn đã chỉ rõ những hạn chế, những sai lầm, phản khoa học của các hệ tư tưởng trước đây, chứng minh thắng lợi tất yếu của CNXH cũng như sự diệt vong tất yếu của CNTB. Hơn thế nữa, lần đầu tiên trong lịch sử, với Tuyên ngôn, những vấn đề cơ bản về con đường, giải pháp, bước đi ... của cách mạng XHCN đã được Mác trình bày một cách có hệ thống và rõ ràng. Với tất cả những nội dung này, Tuyên ngôn đã trở thành một tác phẩm lý luận kiệt xuất và bất hủ.
         Điều đặc biệt đáng chú ý là sau khi ra đời năm 1848, những nội dung của Tuyên ngôn đã được thâm nhập ngay vào thực tiễn của các cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản Châu Âu trong những năm 1848, 1849, 1851. Thông qua việc chỉ đạo các phong trào đấu tranh đó, Mác, Ăng ghen và các đồng chí của mình đã từng bước bổ sung để hoàn thiện những nguyên lý lý luận của mình. "Đấu tranh giai cấp ở Pháp", "Ngày 18 tháng Sương mù của Lui Bônapáctơ" ... là những tác phẩm thuộc loại này. Sự bổ sung, hoàn thiện đó đương nhiên là kết quả tất yếu, hợp lôgic của quá trình phát triển của nhận thức nói chung. Tuy nhiên, tất cả những sự phát triển bổ sung này hoàn toàn không làm hạn chế tầm vóc lý luận và ý nghĩa thực tiễn của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
         Thực tiễn lịch sử phong trào công nhân cũng cho thấy, trải qua thử thách của thời gian, những nguyên lý lý luận về CNXHKH do Tuyên ngôn khởi xướng đã ngày càng được chứng minh là đúng đắn. Có thể nói, cuộc nội chiến ở Pháp và đặc biệt là Công xã Pa ri chính là những thử nghiệm quan trọng nhất cho các quan điểm cơ bản được trình bày trong Tuyên ngôn. Dù chỉ tồn tại được 72 ngày nhưng Công xã Pa ri đã góp phần quan trọng khẳng định giá trị chân lý của lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
         Trong những năm còn lại của thế kỷ XIX, từ những diễn biến của các phong trào cách mạng của giai cấp vô sản và đặc biệt, trước sự biến đổi mới của CNTB châu Âu, Mác và Ăng ghen đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện học thuyết của mình mà Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là sự khởi đầu. "Biện chứng của tự nhiên" năm 1867, "Chống Đuy rinh" năm 1871 và đặc biệt bộ "Tư bản" năm 1876 - bộ bách khoa toàn thư về CNTB và sự diệt vong tất yếu của nó - cùng với nhiều tác phẩm khác nữa đã tiếp tục chắp cánh cho những tư tưởng của Tuyên ngôn.
         Sau khi Mác và Ăng ghen qua đời, bước vào những năm đầu của thế kỷ XX, khi CNTB đã phát triển đến "giai đoạn tột cùng" của nó là CNĐQ, Lê nin đã kế tục xuất sắc sự nghiệp của Mác bằng  những hoạt động lý luận và thực tiễn sôi nổi của mình. Phát triển và cụ thể hóa những nguyên lý lý luận được trình bày ở Tuyên ngôn trong bối cảnh mới, Lê nin đã tổ chức hướng dẫn những người cộng sản, giai cấp vô sản và nhân dân lao động tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng XHCN Tháng Mười Nga, biến lý tưởng CNXHKH của Tuyên ngôn thành hiện thực sinh động trên 1/6 diện tích hành tinh. Như vậy, trong điều kiện mới, điều kiện CNTB đã chuyển thành CNĐQ, những giá trị của Tuyên ngôn vẫn giữ nguyên tính định hướng chiến lược và tính thời sự của mình. Điều đó cũng có nghĩa rằng Tuyên ngôn đã và vẫn mãi  mãi mang ý nghĩa thời đại.
         Hiện nay, sau một thời gian ngắn chững lại do tác động ảnh hưởng của sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, được thắng lợi của công cuộc cải cách, đổi mới ở Trung Quốc, ở Việt Nam cổ vũ, phong trào đấu tranh cho những mục tiêu chung của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội đang từng bước hồi phục. Trong bối cảnh đó, Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định, bất chấp mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động quốc tế, bất chấp diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ đi lên CNXH trên phạm vi toàn cầu. Nội dung đó của thời đại cũng chính là một trong những nội dung cơ bản đã được trình bày trong Tuyên ngôn. Như vậy, trải qua 160 năm, đến hôm nay Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn vẹn nguyên tính thời sự và thời đại.
         Tóm lại, ngay từ lúc ra đời, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã là cẩm nang, là cuốn sách "gối đầu giường" của những người cộng sản. Đọc lại Tuyên ngôn, nhận thức thêm tính khái quát và ý nghĩa thời đại của lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, mỗi chúng ta càng thêm tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng của CNXH nói chung, của cách mạng Việt Nam nói riêng. Như vậy, trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên nên và rất cần phải thường xuyên nghiên cứu Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ./.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn