Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

Tác giả : Bùi Văn Năm - Giảng viên Khoa Lý luậnMác –Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
File đính kèm: Không có

Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn bắt nguồn từ mối quan hệ giữa con người vá thế giới khách quan. Con người luôn luôn tác động tích cực vào thế giới khách quan - tự nhiên và xã hội, cải biến thế giới khách quan bằng thực tiễn.Trong quá trình đó, sự phát triển nhận thức của con người và sự biến đổi thế giới khách quan là hai mặt thống nhất.Điều đó quy định sự thống nhất biện chứng giữa lý luận với thực tiễn trong hoạt động sinh tồn của cá nhân và cộng đồng.
“Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông” (Hồ Chí Minh. Toàn tập T8 tr 496,Nxb CTQG,ST,H1996)
Quán triệt nguyên tắc đó trong giảng dạy phần Triết học Mác- Lênin theo chúng tôi cần chú ý đến đặc thù của môn Triết học.
Đặc thù của khoa học triết học là ở chỗ, trong sự phản ánh hiện thực, tri thức triết học có tính khái quát hoá, trừu tượng hoá cao và được biểu đạt bằng hệ thống các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật. Môn triết học có chức năng cơ bản là trang bị thế giới quan và phương pháp luận cho người học. Vì thế việc giảng dạy triết học Mác- Lênin phải đạt được mục đích là giúp người học xác lập cho mình thế giới quan và phương pháp luận khoa học cả trong nhận thức lẫn hoạt động thực tiễn.
Mặt khác, phải tính đến đặc thù của đối tượng người học. Đối tượng người học- những người học viên của trường chính trị tỉnh. Là “ cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở”(Hệ trung cấp lý luận chính trị- hành chính). Họ không chỉ có trình độ học vấn trung học phổ thông trở lên mà còn có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sỹ, mà còn có vốn sống thực tiễn tương đối sâu rộng. Họ có nhu cầu nâng cao trình độ lý luận, nâng cao năng lực tư duy khoa học. Đó là những điều kiện thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu tiếp thu lý luận. Tuy nhiên điểm hạn chế chung của họ là ở chỗ họ không có sự đồng đều về kiến thức triết học. Một số học viên đã học tập môn triết học qua chương trình đào tạo cao đẳng, đại học không chuyên chuyên nghành triêt học, một số mới học xong trung học phổ thông đặc biệt đối với học viên là người dân tộc thiểu số lại càng khó khăn hơn trong việc học tập triết học.
Mặt khác chúng ta cần phải thấy điểm yếu chung của học viên là ở chỗ họ là những cán bộ lãnh đạo, quản lý trực tiếp chỉ đạo hoạt động thực tiễn, quen với kinh nghiệm, nhưng lại thiếu hiểu biết đầy đủ về lý luận. Được tập trung về trường học tập họ cần nắm bắt lý luậnmột cách tương đối hệ thống để có cơ sở làm việc tốt hơn, khoa học hơn.
Vấn đề đặt ra là, thông qua giảng dạy môn triết học Mác-Lênin, giảng viên phải giúp người học có tri thức triêt học và biết vận dụng những tri thức đó vào công tác có hiệu quả, hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy khoa học trong lãnh đạo quản lý.
Các bài giảng triết học phải thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn, tạo cho học viên hứng khởi học tập và ấn tượng tốt đẹp về môn học, giúp họ chủ động, ham tích luỹ tri thức lý luận, nắm được bản chất của vấn đề và khắc phục cách học đối phó chỉ nhằm mục đích trả bài thi.
Để giảng dạy triết học có hiệu quả, theo chúng tôi trước hết giảng viên phải lý giải sâu sắc hơn về các kiến thức cơ bản( các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật…), đồng thời lại phải có những minh hoạ, vận dụng đa dạng hơn sâu sắc hơn.
Tránh tình trạng chỉ làm rõ các khái niệm, nguyên lý, quy luật mà lại không có những minh hoạ, vận dụng.
Trong những ví dụ minh hoạ, vận dụng nên có nhữnh minh hoạ trong tư nhiên, trong khoa học công nghệ, trong lĩnh vực chính trị, xã hội….Tránh tình trạng lấy ví dụ minh hoạ chủ yếu trong lĩnh vực xã hội, chính trị. Điều đó một mặt gây tâm lý đồng nhất triết học với chính trị, mặt khác nó tạo ra một sự minh hoạ phiến diện không làm rõ được bản chất của các tri thức cơ bản triết học. Trong các bài giảng, tuỳ ở mức độ vận dụng, người giảng cũng phải chú ý gắn với đường lối quan điểm của Đảng, tình hình nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cộng sản, làm cho lý luận đi đôi với thực tiễn và phục thực tiễn.
Trong giảng dạy có nhiều phương pháp phong phú, đa dạng. Một chủ đề, bài giảng có thể sử dụng lồng ghép hợp lý nhiều phương pháp. Nhưng lựa chọn những phương pháp nào lại tuỳ thuộc vào đặc điểm của môn học, của nội dung giảng dạy và đặc điểm của người học, vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, và điều kiện hiện có của học tập và giảng dạy.
Từ đặc điểm của môn triêt học có tính trừu tượng cao và đặc điểm của người học như đã nêu ở trên, theo chúng tôi cần kết hợp phương pháp thuyết trình với các phương pháp tích cực khác, như thảo luận theo nhóm, hỏi đáp...kết hợp với sử dụng các phương tiện hiện đại.
Phương pháp thuyết trình là phương pháp được sử dụng phổ biến trong việc giảng dạy các môn học lý luận ở các trường chính trị. Phương pháp thuyết trình có ưu điểm là nó giúp truyền đạt được một lượng kiến thức lớn với tính logic hệ thống cao. Phương pháp thuyết trình sử dụng phương tiện cơ bản là lời nói nên giảng viên phải sử dụng từ ngữ phải chặt chẽ, logic,âm điệu, ngôn ngữ phong cách của giảng viên phải được kết hợp hài hoà, thuần thục tránh gây ức chế cho người học.
Mặt hạn chế của phương pháp thuyết trìnhdễ làm cho người học thụ động, mặc cảm vì sự dồn nén kiến thức, hạn chế tính tích cực chủ động độc lập suy nghĩ của người học.
Hơn nữa, xuất phát từ đặc điểm của học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, có bề dày nhất định về kinh nghiệm sống và công tác, họ không chỉ tiếp thu kiến thức một cách xuôi chiều mà còn luôn phân tích nội tâm để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho phù hợp. Vì thế, người giảng viên cần căn cứ vào nội dung từng bài để lồng ghép các phương pháp cho phù hợp.
Tránh tình trạng “gảy đàn tai trâu”, người học không hiẻu gì cả. Như thế là “học không thiết thực”.
Một vấn đề không kém phần quan trọng nâng cao hiệu quả gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy ở các trường chính trị - Đó là những hoạt động của đội ngũ giảng viên của nhà trường phải thật sự là tấm gương sáng cho người học, là kết tinh đẹp đẽ, sinh động của “trí tuệ-đạo đức- văn minh” cho người học. Bởi vì như cha ông ta từng tổng kết “Một tấm gương sống còn hơn đống cương lĩnh”.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn