Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

GẮN THỰC TIỄN VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN DÂN VẬN TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Tác giả : Th.s Phạm Thị Như Quỳnh - Giảng viên Khoa Dân Vận
File đính kèm: Không có

Công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, là một đặc trưng chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, từ khi ra đời đến nay Đảng ta luôn quan tâm đến công tác dân vận, luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và xem đây là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nó có tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng, của đất nước. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang nổ lực đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác dân vận càng phải được phát huy để tập trung sức mạnh toàn dân, khơi dậy nội lực kết hợp với sức mạnh bên ngoài tạo thành động lực to lớn để hoàn thành mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng và nhà nước ta đã đề ra. Hơn nữa các thế lực thù địch đang thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta dưới nhiều hình thức cho nên việc nghiên cứu và quán triệt các quan điểm về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội cần được quan tâm, nghiên cứu một cách nghiêm túc và hiệu quả hơn.
Công tác dân vận hay còn gọi là công tác quần chúng là  một bộ môn khoa học mà người học chỉ được nghiên cứu khi học tại trường chính trị và Học Viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (các bậc học khác không có bộ môn này nên nhiều học viên khi nghe nói có bộ môn dân vận không hình dung ra học những nội dung gì, nhưng khi đi vào nghiên cứu những nội dung cụ thể thì cứ nghĩ những vấn đề này mình làm nhiều rồi, biết rồi, …). Vì vậy, đây là một bộ môn mới đối với người học. Giảng dạy một bộ môn người học mới nghe lần đầu nhưng cứ ngỡ mọi cái mình đã biết đã hiểu mà vẫn cuốn hút, lôi cuốn người nghe không phải là dễ. Đặc biệt giảng viên giảng dạy bộ  môn này  không được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành (vì không có trường lớp nào đào tạo) mà phải tự tìm tòi tài liệu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tổng kết thực tiễn để vận dụng trong mỗi bài giảng. Hơn nữa khoa học về công tác quần chúng có mối liện hệ hữu cơ với các bộ môn Triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, tâm lý học, quản lý nhà nước, lịch sử đảng, xây dựng đảng… cho nên đòi hỏi người giảng viên phải tự nghiên cứu, học tập để có phông kiến thức rộng và vận dụng các kiến thức trên linh hoạt trong mỗi bài giảng.
Vậy làm thế nào để giảng dạy bộ môn dân vận có sức thuyết phục? câu trả lời rất rõ  ràng là phải gắn thực tiễn vào từng chuyên đề cụ thể. Cái người học làm rồi, biết rồi nhưng chưa nắm được lý luận một cách hệ thống, lôgic nếu giáo viên biết gắn thực tiễn (cái người ta đã làm) vào giảng dạy thì sẽ giúp người học thấy lý luận đó rất gần gũi, sát đúng với những gì mình đang làm ở cơ sở và từ đó họ có động cơ để nắm bắt hệ thống lý luận để quán triệt và vận dụng đúng đắn những quan điểm, nguyên tắc, phương pháp công tác quần chúng của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả công việc của mình phụ trách trong quá trình công tác.
Ví  dụ, khi giảng chuyên đề công tác vận động thanh niên, tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên ở cơ sở. Ngoài việc nắm vững và truyền đạt những quan điểm cơ bản của Đảng đối với thanh niên và công tác thanh niên, xác định vị trí vai trò của thanh niên đối với gia đình, xã hội và đất nước, nắm về tâm sinh lý lúa tuổi, một số nét cơ bản về thanh niên như vấn đề học tập, lao động, việc làm, đời sống văn hóa tinh thần, thái độ nhận thức chính trị của thanh niên, về tổ chức và hoạt động của Tổ chức Đoàn thanh niên ở cơ sở…Trong quá trình giảng dạy đòi hỏi giảng viên phải gắn thực tiễn vào từng nội dung cho phù hợp, gần gũi. Đặc biệt khi nêu ra những tấm gương điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập, lao động, việc làm, đời sống văn hóa tinh thần, về thái độ nhận thức chính trị …thì những tấm gương đó phải là những người gần gũi với người học.
Ví dụ: trong lĩnh vực thanh niên vượt khó học tập nêu gương là em Nguyễn Tất Nghĩa học sinh trường Phan Bội Châu, Nghệ An đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế khi đang học lớp 11 (năm 2007), một cậu bé được sinh ra trong một gia đình nông dân có người cha là một thương binh nặng, nhưng em xác định để không phải ở nhà làm ruộng hoặc vào Nam làm thuê kiếm sống như các thanh niên khác ở nông thôn thì chẳng có cánh nào khác là phải học hành đến nơi đến chốn…Một cô giáo Trường Phan Bội Châu đã nói về cậu học trò cưng của mình “Nghĩa đúng là cậu bé vàng. Gia đình nghèo lắm nhưng học thì cực giỏi, lại ngoan”.
Khi đưa ra những mô hình về hoạt động của tổ đoàn ở cơ sở phải đưa ra những địa chỉ cụ thể, khi nói đến trách nhiệm của hệ thống chính trị , toàn xã hội và gia đình đối với công tác thanh niên cũng phải gắn thực tiễn về trách nhiệm của gia đình, của những người đi trước trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng về nghề nghiệp, lý tưởng sống cho thanh niên vào để người học thấy được trách nhiệm của mình(với tư cách cá nhân và gắn với trách nhiệm ở cơ quan, đơn vị) trong công tác thanh niên và từ đó không coi công tác thanh niên là trách nhiệm của tổ chức Đoàn
Vậy thực tế đó lấy ở đâu để gần gũi và  biến nó thành những con số, những hình ảnh biết nói. Đó là cả một quá trình giáo viên phải tổng kết thực tiễn, phải ghi chép khi đi nghiên cứu thực tế, xem sách báo, truyền hình, thông qua trao đổi với cán bộ chuyên trách ở huyện đoàn, tỉnh đoàn. Đặc biệt cần phải khai thác thông tin từ học viên là cán bộ đoàn tham gia học các lớp ở trường, lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn cơ sở hàng năm là nơi tập hợp cán bộ đoàn cơ sở của 20 huyện thành thị trong toàn tỉnh, đây là một kênh rất thuận lợi để giảng viên tổng kết thực tiễn và có bức tranh sinh động về đời sống, việc làm của thanh niên trong toàn tỉnh.
Như  vậy, từ việc vận dụng thực tiễn vào giảng dạy chuyên đề về công tác thanh niên, chúng ta thấy mục tiêu trong một bài giảng về công tác dân vận là nhằm nâng cao chất lượng công tác quần chúng cho cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ đảng viên có khả năng nhận thức và giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề trước mắt cũng như những vấn đề cơ bản đặt ra trong công tác dân vận của Đảng, nhằm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân, khắc phục bệnh quan liêu, xa dân trong một số cán bộ đảng viên./.  
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn