Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Thực trạng áp dụng phương pháp dạy học tích cực tại Trường Chính trị Nghệ An

Tác giả : Th.s Dương Thanh Bình - Gv Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
"Tích cực" trong PPDH - được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực.
PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.
Trong những năm vừa qua, Trường Chính trị Nghệ An đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm đổi mới phương pháp dạy học chính trị và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
Thứ nhất, nhà trường đã tổ chức được một cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy chính trị và ba khóa đào tạo, bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực.
Thứ hai, đa số giảng viên trong nhà trường đã nhận thức được sự quan trọng và tính cấp thiết về việc đổi mới phương pháp dạy học.
Thứ ba, sau khi được trang bị kiến thức về phương pháp dạy học tích cực, một số giảng viên đã áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào quá trình soạn bài và lên lớp.
Thứ tư, ngoài những phương tiện dạy học truyền thống, giảng viên đã tích cực sử dụng các phương tiện dạy học mới nhằm nâng cao chất lượng cho bài giảng. ( máy vi tính, projecto, bảng ghim, tài liệu phát tay …).
Có thể nói, những kết quả trên đây là sự nỗ lực của lãnh đạo nhà trường, sự hỗ trợ tích cực của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia và sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Tuy nhiên, việc áp dụng PPGDTC cũng còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.
Một là, việc áp dụng PPGDTC vào việc soạn bài và giảng bài của giảng viên chưa nhiều.
Hai là, một số đồng chí chưa thấy được sự cần thiết của việc áp dụng PPGDTC.
Ba là, việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực ở một số đồng chí chưa phù hợp với mục tiêu và nội dung dạy học, các kỹ năng thực hiện phương pháp dạy học mới chưa nhuần nhuyễn, do đó chưa đạt được hiệu quả cao trong dạy học.
Những hạn chế nêu trên, theo chúng tôi xuất phát từ các nguyên nhân sau đây:
- Một số giảng viên chưa được tập huấn về PPGDTC, do đó họ chưa thể áp dụng PP mới vào nhiệm vụ giảng dạy của mình.
- Một số giảng viên thấy không cần thiết cần phải sử dụng phương pháp giảng dạy mới, việc sử dụng phương pháp giảng truyền thống là phù hợp hơn với với cách thức giảng dạy của họ.
- Việc chuẩn bị cho tiết dạy tích cực công phu, tốn kém và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ, cơ sở hạ tầng …
- Chương trình, giáo trình còn nhiều bất cập, đặc biệt là về nội dung, nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, chưa cập nhật được những tri thức mới, thực tiễn hơn.
- Người học cũng chưa thích ứng với phương pháp học tập mới, một số học viên cho rằng phương pháp truyền thống dễ tiếp thu hơn.
Như vậy, thông qua kết quả của việc áp dụng PPGDTC vào dạy học tích cực trong những năm vừa qua với những thành công, hạn chế và nguyên nhân nêu trên, cho phép chúng ta có thể rút ra được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng PP mới.

Thứ nhất, về phía nhà trường:
- Cần có văn bản quy định về việc thực hiện phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy và đưa vào một tiêu chí đánh giá giờ giảng.
- Tiếp tục mở một số lớp tập huấn, bồi dưỡng về PPGDTC cho những giảng viên chưa tham gia, đồng thời đề nghị Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia  mở thêm một số lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy chuyên ngành và một số phương pháp dạy học mới. ( Ví dụ: phương pháp bể cá, phương pháp đóng vai, phương pháp tia chớp, phương pháp công đoạn …)
- Cần tiếp tục hỗ trợ cho giảng viên trong việc trang bị phương tiện hỗ trợ giảng dạy ( giáo cụ, phương tiện dạy học). Có ngân sách mua sắm, bổ sung các phưng tiện hỗ trợ giảng dạy. (30/37 ý kiến yêu cầu). Có văn bản yêu cầu việc đảm bảo các trang thiết bị dạy học cơ bản ở các trung tâm chính trị huyện ( ít nhất là loa máy, ánh sáng đảm bảo).
- Cần đổi mới quy trình và hình thức đánh giá kết quả học tập của học viên. Việc đánh giá kết quả học tập của học viên nên theo quá trình học tập của học viên, chứ không chỉ dừng lại ở công đoạn cuối cùng là thi và kiểm tra. Nếu áp dụng cách thức đánh giá học tập theo quá trình, học viên sẽ tích cực tham gia vào quy trình dạy học và đó cũng là điều thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp dạy học mới. Có thể hình thức đánh giá kết quả học tập của học viên dựa trên những nội dung sau đây:
- Đảm bảo giờ lên lớp: 10 % điểm.
- Làm bài tập lớn:         30 % điểm.
- Thảo luận, làm việc nhóm: 20 % điểm.
- Kiểm tra: 15 % điểm.
- Thi hết môn: 30 % điểm.
Thứ hai, thông qua việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực của bản thân và ý kiến của giảng viên nhà trường, để đạt được kết quả tốt trong quá trình sử dụng phương pháp mới cần chú ý những vấn đề sau:
- Xác định rõ mối quan hệ giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp, trong đó cần xác định mục tiêu dạy học là trọng tâm từ đó lựa chọn nội dung và phương pháp thích hợp để đạt được mục tiêu đề ra.
- Lựa chọn những phương pháp thích hợp đem lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học và điều kiện, phương tiện hiện có. Đồng thời trên cơ sở có sự hỗ trợ của nhà trường, mạnh dạn sử dụng các phương pháp và phương tiện mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
Đổi mới phương pháp giảng dạy là trào lưu chung của ngành giáo dục nước nhà. Trong những năm qua, Trường Chính trị Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn trường và đạt được những kết quả quan trọng. Để phát huy những kết quả đạt được, nhà trường cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để giảng viên có thể áp dụng phương pháp dạy học mới đạt hiệu quả cao nhất. Bên sự hỗ trợ, tạo điều kiện của nhà trường, mỗi giảng viên với sự nỗ lực của bản thân, cần lựa chọn được phương pháp giảng dạy thích hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của học viên./.

 

 

 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn