Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Mấy suy nghĩ về sức mạnh của niềm tin chính trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả : Trần Trọng Quế - Trưởng Khoa Triết - CNXHKH
File đính kèm: Không có

Niềm tin chính trị là một yếu tố quan trọng trong hoạt động chính trị. Niềm tin chính trị được hình thành và củng cố trên cơ sở tri thức khoa học. Nhận thức khoa học càng sâu sắc thì niềm tin chính trị càng  vững chắc, từ đó biến thành tình cảm, đạo đức và lý tưởng chính trị, rồi tiếp tục chuyển thành hành động chính trị trong thực tiễn để đạt tới mục đích chính trị.
Niềm tin chính trị là trụ cột tinh thần, là nhân tố cốt lõi để đảm bảo ổn định tư tưởng  chính trị và làm cho hoạt động chính trị đạt được kết quả. Nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Vững niềm tin sẽ nắm chắc thành công”.  Nếu để mất niềm tin là mất tất cả.
Thực tế chỉ rõ, từ buổi đầu của cách mạng Việt Nam, với bao khó khăn, gian khổ trước sự đàn áp dã man của bọn thực dân, phong kiến, nhưng các chiến sỹ cộng sản của chúng ta vẫn vững niềm tin son sắt vào sự thắng lợi của cách mạng, vẫn luôn giữ vững chí khí chiến đấu để chiến thắng. Chính niềm tin chính trị đó là động lực tinh thần to lớn để làm nên Cách mạng Tháng Tám, giành lại nền độc lập cho dân tộc sau gần 1 thế kỹ bị thực dân Pháp đô hộ. 
Sang giai đoạn nhân dân ta phải bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều anh em, bạn bè trên thế giới khuyên chúng ta không nên đối đầu với Đế quốc Mỹ. Vì, Mỹ là cường quốc số một của thế giới. Trong lịch sử, Mỹ chưa từng bị thua trong các cuộc chiến tranh. Tuy vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch vẫn quyết tâm chiến đấu và tin tưởng sẽ chiến thắng.  Giữa khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào thời kỳ gay go, ác liệt nhất, cũng là khi Toàn  Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải chịu một tổn thất lớn lao, một niềm đau  thương vô hạn, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Nhưng trước lúc “đi xa”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản di chúc, trong nhiều điều căn dặn lại toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Người đã khẳng định niềm tin: “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định hoàn toàn thắng lợi ”.  “Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”. Đó là niềm tin chính trị sắt đá của lãnh tụ Hồ Chí Minh, một niềm tin được xây dựng trên cơ sở nắm vững lý luận khoa học Mác- Lênin, cùng với sự từng trải trong thực tiễn đấu tranh cách mạng của Người đem lại. Niềm tin chính trị ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là trụ cột tinh thần, là nhân tố cốt lõi cũng cố niềm tin vững chắc cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vào sự  thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  Niềm tin đó đã thôi thúc nhân dân ta sôi sục ý chí quyết tâm, tạo nên một khí thế cách mạng cao chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Ngoài chiến trường, bộ đội thi đua giết giặc lập công. Ở hậu phương thực hiện khẩu hiệu: thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả hậu phương lớn cho tuyền tuyến lớn, tất cả vì miền Nam ruột thịt và cuối cùng chúng ta đã chiến thắng, Đế quốc Mỹ đã phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta đã thống nhất. Đồng bào Nam Bắc đã sum họp một nhà, đúng như lời trong “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” khẳng định.
Ngày nay, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo nhân dân ta thực hiên đã giành được những thành tựu to lớn: nước nhà thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống của nhân dân được cải thiện một bước rất quan trọng, chính trị ổn định, văn hóa- xã hội cùng phát triển, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được đề cao. Tuy vậy, do nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, mặt trái của cơ chế kinh tế đó đã và đang gây ra nhiều vấn đề phức tạp cho xã hội, cho đất nước. Đó là tình trạng phân hóa xã hội thành giàu, nghèo diễn ra nhanh, khoảng cách xa; một số cán bộ không giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, bị thoái hóa biến chất, mắc bệnh quan liêu, tham nhũng làm mất uy tín của Đảng trước nhân dân; một số giá trị văn hóa, đạo đức mang tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc bị mai một vv... Đi liền đó, các thế lực thù địch không ngừng chống phá những thành quả cách mạng của nhân dân ta với nhiều âm mưu thâm độc, trong đó có vấn đề lung lạc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đẩng, vào con đường đi lên CNXH.  Tất cả tình hình ấy nói lên rằng, đất nước vẫn đang đứng trước nhiều thử thách cam go.  Đây cũng là khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần phải tiếp tục củng cố niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào ý chí quật cường của dân tộc, đoàn kết chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thằng lợi công cuộc đổi mới đất nước, tiến tới thực hiện thắng lợi  mục đích lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chọn.  Đó là sự thể hiện một cách thiết thực nhất việc làm theo “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”;

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn