Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ Nghệ An.

Tác giả : Đậu Văn Thanh - PT Ban Tổ chức tỉnh ủy
File đính kèm: Không có

Trong các di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, có nhiều chỉ dẫn, mang dấu ấn và ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ của Đảng bộ Nghệ An.
Ngay sau cách mạng tháng 8/1945, giữa bộn bề công việc, Bác vẫn giành thời gian viết bức thư "Gửi các đồng chí bản tỉnh". Trong thư, Người đã căn dặn nhiều điều hết sức hệ trọng về công tác xây dựng đảng và công tác tổ chức cán bộ, như: Củng cố khối đoàn kết, sửa chữa những khuyết điểm; khắc phục khuynh hướng chật hẹp, bao biện, kỷ luật không nghiêm, đề phòng hủ hóa.
Trong thư "Gửi các đồng chí Trung Bộ" ngày 01-3-1947, Bác chỉ rõ: Phải tẩy sạch những khuyết điểm như địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, cô độc, hẹp hòi, ham chuộng hình thức, ích kỷ, kiêu ngạo".
Trong lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, nhân dân Nghệ An tháng 12 năm 1961, Bác đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, quản  lý; chú trọng bồi dưỡng cán bộ cũ, đào tạo cán bộ mới.
Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chỉ dẫn quý báu Bác để lại, trong nhiều năm qua, Đảng bộ Nghệ An luôn đặc biệt chăm lo công tác tổ chức cán bộ.  Nhờ vậy, qua các thời kỳ tỉnh luôn có một đội ngũ cán bộ đông đảo, kiên định về chính trị, trung thành và tâm huyết với sự nghiệp cách mạng.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đội ngũ cán bộ của tỉnh đã vững vàng gánh vác và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời chi viện cho các chiến trường và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn trên nhiều lĩnh vực.
Trong thời kỳ đổi mới, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của Nghệ An tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ và nâng lên một tầm cao mới.
Công tác quy hoạch cán bộ ở các cấp đã được thực hiện thành nền nếp, bài bản. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp đã gắn việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung với việc xây dựng quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ trẻ. Một số nơi đã xây dựng quy hoạch riêng về đội ngũ cán bộ trẻ có triển vọng.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được quan tâm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp uỷ các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đó xác định chỉ tiêu phấn đấu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ các cấp trong từng nhiệm kỳ, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Ưu tiên đào tạo theo quy hoạch, cán bộ quản lý, chuyên gia đầu ngành và các nhà doanh nghiệp, cán bộ xã, phường, thị trấn. Đào tạo theo trình tự văn hoá, chuyên môn, chính trị.
Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo về công tác cán bộ, đồng thời phát huy vai trò các tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc bổ nhiệm cán bộ đã gắn với công tác luân chuyển cán bộ; đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Quy trình bổ nhiệm được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khắc phục được tình trạng cục bộ, vi phạm nguyên tắc trong bổ nhiệm cán bộ. Hầu hết cán bộ được bổ nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, có cơ cấu hợp lý, tăng số cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
Công tác luân chuyển cán bộ được cấp ủy các cấp tích cực thực hiện. Trong những năm gần đây, toàn tỉnh đã luân chuyển dọc 380 cán bộ, luân chuyển ngang 165 cán bộ. Các huyện, thành, thị luân chuyển 113 cán bộ về xã, phường, thị trấn, trong đó có 6 đồng chí là trưởng ban đảng, 24 phó trưởng ban đảng, 10 trưởng đoàn thể, 13 phó đoàn thể, 12 trưởng phòng, ngành, 11 phó phòng, ngành và 37 cán bộ, chuyên viên. Giữ chức vụ bí thư đảng uỷ 68 đồng chí, phó bí thư 6, chủ tịch UBND 31, phó chủ tịch UBND 8 đồng chí. Qua luân chuyển đã khắc phục đáng kể tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, tạo nên những chuyển biến mới trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cấp huyện và cơ sở.  Cán bộ luân chuyển được tiếp cận, "cọ xát" với thực tế, có bước trưởng thành nhanh chóng, góp phần tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
Trẻ hoá đội ngũ cán bộ và thu hút cán bộ giỏi, tài năng là một trong những vấn đề Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp Nghệ An luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện trong nhiều năm qua.
Qua các kỳ đại hội, căn cứ vào định hướng của Trung ương, Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp đã chú trọng phát hiện và mạnh dạn cơ cấu đội ngũ cán bộ trẻ, tăng dần tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi, giảm tỷ lệ trên 55 tuổi trong cấp uỷ các cấp. Đến nay cơ cấu cán bộ trẻ ở các cấp chiếm tỷ lệ khá cao. Ở cấp huyện: Cán bộ dưới 40 tuổi có 20,6% tham gia cấp uỷ, 6,3% tham gia ban thường vụ; 23,2% trưởng, phó ban đảng; 25,7% trưởng phó phòng UBND; 31,9% trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Cấp cơ sở: Cán bộ dưới 40 tuổi tham gia cấp uỷ có 39,9%, tham gia ban thường vụ 26,4%.
Thực hiện chính sách thu hút, từ năm 2001 đến nay toàn tỉnh tiếp nhận 345 cán bộ, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học (thạc sỹ 12, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 13, sinh viên tốt nghiệp loại khá 91, sinh viên tốt nghiệp về các huyện vùng cao 52); hỗ trợ cho 4 cán bộ đào tạo lên tiến sỹ, 74 cán bộ đào tạo thạc sỹ.
Nhìn lại quá trình mấy chục năm qua: Công tác cán bộ ở Nghệ An có nhiều bước đột phá, tạo nên những chuyển biến quan trọng. Khắc phục được tư tưởng bảo thủ, tình trạng khép kín, cục bộ trong công tác cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ có nhiều tiến bộ vượt bậc, cơ cấu hợp lý hơn.
Trong 24.012 cán bộ toàn tỉnh: nữ chiếm 34,50%, dân tộc thiểu số 3,5%; trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học 81,2%; trình độ lý luận chính trị trung cấp 20,2%, cao cấp, cử nhân 6,4%.
- Ở cấp tỉnh, huyện:
+ Cán bộ lãnh đạo đảng có 943 đồng chí, trong đó: nữ 7,52% , dân tộc thiểu số 7,53%; trình độ trung học phổ thông  98,51%; trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học 85,04%, trên đại học 11,87%; trình độ chính trị trung cấp 49,73%, cao cấp, cử nhân 37,43%.
+ Cán bộ lãnh đạo mặt trận và đoàn thể có 396 đồng chí, trong đó nữ 30,55% , dân tộc thiểu số 17%, trình độ trung học phổ thông 98,8%, trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học 82,82%, trên đại học 1,01%, trình độ lý luận chính trị trung cấp 50,0%, cao cấp, cử nhân 34,09%.
+ Cán bộ quản lý hành chính nhà nước có 1.698 đồng chí, trong đó: nữ 11,95%, dân tộc thiểu số 9,42%; trình độ trung học phổ thông 98,17%; trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học 84,0%, trên đại học 11,83%; trình độ lý luận chính trị trung cấp 50,41%, cao cấp, cử nhân 32,92%.
- Ở cấp phường, xã: tỷ lệ cán bộ công chức cơ sở có trình độ đào tạo tăng nhanh.  Thời điểm năm 2002, trong số 9.197 cán bộ cấp xã được bố trí ở các chức danh theo Nghị định 09/1998/CP, tỷ lệ có trình độ đào tạo rất thấp: Về chuyên môn: chỉ có 7,83%, trình độ đại học, 17,4% trình độ trung cấp,  11,14% sơ cấp. Số cán bộ chưa có trình độ đào tạo về chuyên môn chiếm tỷ lệ 63,64%; số chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về chính trị 39,21%; số chưa qua bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 74,89%.  Riêng 6 huyện miền núi cao còn 86,82% chưa qua đào tạo về chuyên môn, 51,64% chưa qua đào tạo về chính trị, 62,23% chưa qua bồi dưỡng về quản lý nhà nước. Đến nay, trong số 5.059 cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử: trình độ chuyên môn đại học 1.089 (21,5%); cao đẳng, trung cấp 1.540 (30,4%). Lý luận chính trị sơ cấp 1.084 (21,4%); trung cấp 2.742 (54,2%); cao cấp, cử nhân 104 (2,1%). Trong số 3.712 công chức cơ sở có cán bộ: trình độ chuyên môn đại học 574 (15,5%); cao đẳng, trung cấp 2.580 (69,5%). Lý luận chính trị: sơ cấp 974 (26,2%); trung cấp 949 (25,6%); cao cấp, cử nhân 06 (0,2%). 407/477 xã (85,5%) có cán bộ trình độ đại học; trong đó: 107 xã có từ 1-2 cán bộ trình độ đại học (22,5%); 160 xã có từ 3-4 cán bộ trình độ đại học (33,6%), 140 xã  có trên 5 cán bộ trình độ đại học (29,4%).
Bên cạnh đó, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ còn những hạn chế, khó khăn cần khắc phục:
- Chất lượng quy hoạch cán bộ các cấp chưa cao: Nhiều nơi, nhất là ở cơ sở, dự nguồn các chức danh còn ít. Trong quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, độ tuổi trên 50 và 55 chiếm tỷ lệ khá cao, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ thấp.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  chậm đổi mới, nặng về lý luận, chưa bám sát yêu cầu thực tiễn. Chất lượng đào tạo còn nhiều hạn chế, nhất là đối tượng cử tuyển và loại hình đào tạo không chính quy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ chưa được quan tâm đầy đủ, đúng mức, có tư tưởng cầu toàn, thiếu tin cậy, thiếu mạnh dạn giao việc, tạo điều kiện để cán bộ trẻ cọ xát với thực tiễn. Trình độ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, ngoại ngữ, tin học của đội ngũ cán bộ các cấp còn nhiều hạn chế. Còn một tỷ lệ khá lớn (trên 40%) cán bộ, công chức cơ sở chưa được đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị.
- Số cán bộ được bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt có độ tuổi bình quân còn cao. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ có trình độ, năng lực được bổ nhiệm giữ các chức vụ còn thấp so với yêu cầu. Chưa làm tốt việc cho từ chức, miễn nhiệm đối với những cán bộ trình độ, năng lực yếu.
- Một số cấp uỷ đảng chưa xây dựng được kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm về luân chuyển cán bộ. Thực hiện luân chuyển chưa gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp uỷ các cấp tuy đã tăng lên nhưng chưa nhiều, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban thường vụ và giữ các chức danh chủ chốt còn ít. Việc thu hút cán bộ tài năng chưa đạt hiệu quả như mong muốn, số lượng sinh viên giỏi về công tác ở địa phương còn ít; số đã nhận công tác chưa có môi trường thật thuận lợi để khẳng định, phát huy trình độ, năng lực.
Để thực hiện tốt công tác cán bộ theo tinh thần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm tới, cần quan tâm những vấn đề sau:
- Về nhận thức, trước hết phải xác định công tác cán bộ là nội dung quyết định trong công tác đổi mới, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, công tác cán bộ nói chung, đổi mới đội ngũ cán bộ nói riêng là vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp. Vì vậy, phải có quyết tâm cao, với những chủ trương, giải pháp có tính đột phá trên cơ sở giữ vững các quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ. Trong đổi mới về đội ngũ cán bộ cần đặt ra lộ trình, yêu cầu chung, đồng thời tính đến các đối tượng, vùng miền cụ thể; đề phòng chủ quan, duy ý chí dẫn đến những sai lầm khó khắc phục.
- Để đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, phải cụ thể hoá các quan điểm, nguyên tắc của Đảng bằng các quy chế, chương trình, đề án, kế hoạch, quy định cụ thể; đồng thời có cơ chế để phát huy trách nhiệm và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dựa vào dân để thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.
- Mở rộng công khai, dân chủ, để phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị trong xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ. Trong xây dựng quy hoạch, cần đặc biệt quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt, quy hoạch cán bộ chủ trì. Sau khi đã quy hoạch cần công khai quy hoạch và tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, bố trí vào các vị trí công tác khác nhau để thử thách, rèn luyện, nâng tầm cán bộ.
- Đổi mới hơn nữa chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhất là chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở cần theo hướng cơ bản, tiếp cận và giải quyết các tình huống cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Cần có một loại chương trình đặc thù, giành cho một bộ phận cán bộ cơ sở chưa có trình độ học vấn phổ thông trung học, thời gian công tác đã nhiều năm không đủ điều kiện để học nâng cao trình độ (chủ yếu là cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử ở vùng đặc thù, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn). Nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ cho số cán bộ này trong điều kiện chưa thể thay thế.
- Phải xây dựng được tiêu chí, các quy định cụ thể, sát hợp và đồng bộ để đánh giá, xếp loại cán bộ chính xác, khách quan nhằm tạo được động lực phấn đấu cho cán bộ. Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, lấy hiệu quả làm thước đo để đánh giá. Gắn đánh giá với bố trí, sử dụng cán bộ, kiên quyết xử l‎‎ý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm, đảm bảo tính công bằng, khách quan trong công tác cán bộ.
- Chính sách cán bộ luôn là vấn đề quan trọng, nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn tới chất lượng hoạt động của hệ thống  chính trị và chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng.  Trong bố trí cán bộ (điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho nghỉ việc ...) luôn phải gắn liền với thực hiện tốt chính sách cán bộ.
Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá theo Kết luận Hội nghị TW9 (khoá X), sẽ có nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác cán bộ. Đòi hỏi các các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, nhận thức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Đây cũng là những việc làm thiết thực nhằm thực hiện tốt di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn