Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật - Bài học từ "Cuộc thi tìm hiểu luật thủy sản" ở Nghệ An

Tác giả : Lê Văn Minh - Gv Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Từ thành tựu và bài học kinh nghiệm của 20 năm đổi mới (1986 – 2006) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định mục tiêu và phương hướng tổng quát của cách mạng Việt Nam, giai đoạn 2006-2010 là: “Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc  phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.” (Văn kiện Đại hội X. Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội - năm 2006, trang 76). Để đạt được mục tiêu, phương hướng đó, một trong những giải pháp lớn được Đảng ta đặc biệt quan tâm là Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCH.
 Thực ra, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề lớn đã được các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc liên tục đề cập đến. Theo đó, Đảng ta chỉ rõ, để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trước hết chúng ta cần nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước, trong đó Nhà nước tạo môi trường pháp lý và cơ chế thuận lợi để phát huy các nguồn lực, thực hiện quản lý nhà nước bằng hệ thống pháp luật là những vấn đề có vị trí hết sức quan trọng.
 Về bản chất, pháp luật là “ý chí của lực lượng thống trị” nên ý chí hay lý luận nói chung tự nó không thể tạo thành sức mạnh hiện thực và theo Mác “lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất khi thâm nhập vào quần chúng”. Vì thế, kinh nghiệm thực tế cho thấy, pháp luật chỉ thực sự có hiệu lực, hiệu quả khi nó được đi sâu, được trở thành nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân. Chính từ đây, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn luôn được Đảng ta coi là một trong những biện pháp hàng đầu để nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước.
 Thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ để thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, trong những năm vừa qua, nhiều bộ luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng hay bổ sung, sửa đổi và đã có hiệu lực thi hành. Trong số đó, cần phải kể đến Luật Thuỷ sản do Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực thi hành 01/7/2004.
 Ngay từ lúc ra đời, Luật Thuỷ sản đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Có thể nói, sự hưởng ứng, đồng tình đó trước hết được bắt đầu từ vị trí, vai trò của thuỷ sản trong đời sống. Cụ thể, đối với mối người dân Việt Nam, thuỷ sản là một nguồn thức ăn gần gũi, có giá trị. “Đắt cá còn hơn rẻ thịt” câu tục ngữ đó đã phần nào nói lên vấn đề này. Ngay đối với người dân Nghệ An; “Cơm Kẻ Quạ, cá song Giăng...”, rồi thì “Cơm ba lá, cá thèn râu”... cũng đã cho chúng ta thấy thuỷ sản có vai trò to lớn, phổ biến đến mức nào đối với cuộc sống của mỗi người dân Nghệ An. Tuy nhiên, gần đây do khai thác, đánh bắt bừa bãi... các loài thuỷ sản của cả nước nói chung, của Nghệ An nói riêng đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Luật Thuỷ sản ra đời đã đáp ứng mong mỏi bảo vệ một nguồn lợi to lớn, thiết thân của nhân dân cả nước.
 Từ ý chí, nguyện vọng để xây dựng thành Luật là một quá trình không đơn giản. Tuy nhiên, làm thế nào để luật đi vào cuộc sống, để luật thực sự trở thành “khuôn vàng, thước ngọc” điều chỉnh hành vi của mỗi người lại càng là một quá trình rất gian nan. Trong thực tế, chính do việc tuyên truyền, phổ biến chưa đạt yêu cầu nên đã có không ít bộ luật sau khi ban hành thì tác dụng không cao, không rõ ràng, dẫn đến vi phạm luật vẫn là phổ biến.
 Nhận thức rõ vấn đề đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngay từ năm 2004 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật của tỉnh đã tích cực triển khai việc phổ biến Luật Thuỷ sản đến tận mỗi người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều buổi tập huấn đã được tổ chức; nhiều áp phích, tờ rơi được xuất bản; rồi các cơ quan báo đài TW, địa phương cũng được huy động với nhiều bài viết, nhiều chuyên mục hay có sức thu hút cao. Nhờ đó, nhận thức của người dân về bảo vệ, khai thác, nuôi trồng ... các nguồn lợi thuỷ sản được nâng lên. Đây chính là cơ sở để các hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản ở Nghệ An trong những năm gần đây đã có bước phát triển mạnh, ổn định, vững chắc.
 Nhằm phát huy kết quả đã đạt được và để tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến luật Thuỷ sản, ngày 12/6/2008 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thuỷ sản” trong các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh ở địa bàn Nghệ An. Với thời gian nhận bài dự thi từ 01/7 và kết thúc vào 31/7, Ban Tổ chức đã nhận được 3395 bài dự thi hợp lệ (chiếm 95% tổng số bài gửi đến) - một côn số đáng tự hào khi đặt trong bối cảnh thời gian gấp rút và trong cuộc sống hiện nay có bao điều mà người dân phải quan tâm. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là tại cuộc thi này thành phần, nghề nghiệp và độ tuổi của người tham gia... xét theo khía cạnh nào cũng đều có những biểu hiện tích cực, đáng phấn khởi.
 Ví dụ, về độ tuổi, người dự thi cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Đại 71 tuổi, công dân thuộc tổ 4 khối Trung Hòa 2, phường Lê Mao, thành phố Vinh; nhỏ tuổi nhất là cháu Hoàng Thị Hạnh 9 tuổi, học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An; Về nghề nghiệp trong số người dự thi có đủ các thành phần từ nông dân, công nhân, giáo viên đến học sinh, sinh viên... trong đó nông dân là thành phần chiếm tuyệt đại đa số với hơn 2500 bài dự thi hợp lệ (Riêng Hội Nông dân xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu có 231 bài dự thi hợp lệ).
 Với 3 giải tập thể:
Giải Nhất: Hội Nông dân xã Quỳnh Lập; huyện Quỳnh Lưu;
Giải Nhì: Hội Nông dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu;
Giải Ba: Hội Phụ nữ phường Lê Lợi, thành phố Vinh
Và 4 giải cá nhân:
Giải Nhất: Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh;
Giải Nhì: Nguyễn Thị Kim Chung, giáo viên khoa Nông-Lâm-Ngư, Đại học Vinh;
Giải Ba: Lê Minh Tuấn, khối Đại Lợi, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh;
Giải khuyến khích: Cao Thị Hằng, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Hưng Nguyên
cuộc thi đã khép lại với kết quả đáng trân trọng là đã tạo ra một phong trào thi đua tìm hiểu luật Thuỷ sản rộng lớn ở địa bàn Nghệ An. Chắc chắn qua phong trào này, nhận thức của người dân Nghệ An về luật pháp nói chung, về luật Thuỷ sản nói riêng sẽ được nâng lên một bước mới cao hơn. Từ đây, ý thức chấp hành chắc chắn cũng sẽ có những chuyển biến đáng mừng. Như vậy, cuộc thi đã đạt và vượt mức yêu cầu. Từ kết quả của cuộc thi, có thể rút ra mấy bài học kinh nghiệm:
 Thứ nhất, cần làm tốt công tác chuẩn bị và công tác tổ chức.
 Để đi đến cuộc thi, ngay từ đầu năm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An đã có Kế hoạch với sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ rang từ đầu năm. Với kế hoạch đã có, công tác xây dựng thể lệ, chuẩn bị đáp án, chuẩn bị kinh phí được khẩn trương triển khai. Đồng thời bộ máy điều hành cuộc thi từ Ban Chỉ đạo đến Ban Giám khảo... cũng gấp rút được tổ chức để đi vào hoạt động với sự phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Chính nhờ những yếu tố này, khi cuộc thi được phát động, đã không có những vướng mắc, trục trặc mà các cuộc thi khác trước đây thường gặp.
 Thứ hai, cần làm tốt việc phối, kết hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng
 Nhận thức rõ đối tượng của cuộc thi là đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể quần chúng ở địa bàn Nghệ An và về bản chất cuộc thi là một hoạt động phong trào nên ngay từ bước khởi động, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An rồi Ban Chỉ đạo cuộc thi đã chủ động gặp gỡ các tổ chức đoàn thể quần chúng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... để thống nhất chương trình, kế hoạch. Có thể nói, chính nhờ đạt được sự thống nhất cao ngay từ đầu nên mỗi đoàn thể quần chúng theo kênh của mình đã huy động được tối đa sự tham gia của đoàn viên, hội viên. Đối với cuộc thi này, đặc biệt nổi lên vai trò của Hội Nông dân bởi ngoài tỷ lệ rất cao trong số bài dự thi với 2 giải tập thể, Hội Nông dân tỉnh cho biết Hội còn nhận được rất nhiều bài dự thi từ các huyện xa gửi về nhưng do hết hạn nên không kịp tham gia. Các tổ chức đoàn thể khác như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cũng có hiện tượng này. Như vậy, với vai trò tích cực của các đoàn thể quần chúng, cuộc thi đã thực sự đạt được bề rộng và chiều sâu như mong muốn.
 Thứ ba, cần làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều kênh, nhiều hình thức, phương pháp khác nhau.
 Ngay từ đâu, với nhận thức cần bằng mọi cách phải đưa thông tin đến với đối tượng dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã vận dụng các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể và cả bộ máy hành chính nhà nước để phổ biến nội dung, thể lệ cuộc thi. Nhờ đó, mặc dù từ khi phát động đến kết thúc cuộc thi thời gian không dài nhưng số người biết thông tin đã khá cao. Chính từ đây, số lượng và chất lượng các bài dự thi đều có sự vượt trội. Rõ ràng, trong thời đại bùng nổ thông tin, việc phát huy sức mạnh tổng hợp là vấn đề cần hết sức quan tâm chú ý.
 Thứ tư, cần sắp xếp để có lượng thời gian hợp lý.
 Đây cũng là một vấn đề băn khoăn từ những người tham dự lễ trao giải bởi họ cho rằng giá có thêm thời gian chắc chắn cơ quan, đơn vị sẽ còn có rất nhiều người viết bài dự thi. Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh cũng khẳng định điều này. Rõ ràng với một cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian một tháng là quá ư ngắn ngủi. Mà tháng 6, tháng 7 lại là tháng thu hoạch của nhà nông, tháng thi cử của học sinh, sinh viên. Chính vì thế, có bài tham gia dự thi đã là sự cố gắng, sự nhiệt tình rất cao. Thiết nghĩ, nếu ở khoảng thời gian khác, chắc chắn con số dự thi sẽ còn cao hơn nhiều, chất lượng bài thi cũng sẽ còn tốt hơn.
 Tóm lại, cuộc thi Tìm hiểu Luật Thuỷ sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An phát động đã đạt được kết quả tốt đẹp. Kết quả của cuộc thi đồng thời còn đem lại những bài học quý giá cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh nhà. Hy vọng với những bài học này, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nghệ An tới đây sẽ có bước phát triển mới với hiệu quả cao để mỗi người dân Nghệ An thực sự “Sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” ./.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn