Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Làm tốt công tác giám sát của Đảng ở cơ sở

Tác giả : Nguyễn Quốc Gia - Gv Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Giám sát của Đảng là việc không phải hoàn toàn mới trong công tác Xây Dựng Đảng, vì Đảng ta đã sớm xác định: Giám sát là hoạt động không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, diễn ra trong tất cả các khâu của quy trình lãnh đạo quản lý. Nên từ Đại hội lần thứ III năm 1960 của Đảng đã yêu cầu: Tăng cường công tác giám sát của Đảng đối với cán bộ, cơ quan nhà nước ; đến nghị quyết trung ương 6 lần 2 khóa VIII Đảng đã nhấn mạnh: “Sử dụng đồng bộ hệ thống giám sát cán bộ, đảng viên nhất là sự giám sát của tổ chức đảng”. Nhưng trong thực tế theo quy định của Điều Lệ Đảng các khóa VII, VIII, IV thì các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chưa nói đến công tác giám sát. Mà nhiệm vụ giám sát trong Đảng mới được đưa vào Điều lệ Đảng từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Bổ sung cụ thể vào điều 30, 32 chương VII của Điều Lệ Đảng. Đó là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho mọi tổ chức đảng và đảng viên chấp hành và chịu sự giám sát của Đảng. Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xẩy ra vi phạm, nói không là mới trong công tác Xây dựng Đảng, nhưng với các tổ chức cơ sở đảng trong việc xây dựng chương trình và quá trình tổ chức thực hiện giám sát vẫn còn rất lúng túng. Chưa nắm rõ khái niệm giám sát của Đảng và mục đích giám sát mà đã được Bộ Chính Trị làm rõ trong quy định 23-QĐ/ TW, nên có những cấp ủy viên, thành viên của UBKT đảng ủy cơ sở không dám thực thi nhiệm vụ khi đã được tổ chức có thẩm quyền phân công. Họ cho rằng một ủy viên UBKT đâu giám giám sát đồng chí bí thư, các phó bí thư đảng ủy. Ở cơ sở còn có sự nhầm lẫn giữa công tác giám sát và kiểm tra vì một vấn đề cơ bản là nắm chưa thật rõ sự giống và khác nhau của nó…
             Để giúp cơ sở khắc phục được tình trạng trên, theo tôi ở đây ta cần ta phải làm rõ được 2 vấn đề.
 Một là, phải hiểu rõ được khái niệm giám sát của Đảng là gì? Trong quy định 23 QĐ/ TW ngày 31 tháng 10 năm 2006 BCT đã nêu rõ: Giám sát của Đảng là việc các cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều Lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và đạo đức lối sống theo quy định của BCHTW.
Mục đích của giám sát : Giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục để chủ động , phòng ngừa, ngăn chặn xẩy ra vi phạm, giám sát giúp đối tượng được giám sát  thực hiện đúng quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm là chính.
Nếu quán triệt tốt khái niệm và mục đích giám sát thì chúng ta sẽ mạnh dạn và hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát được giao. Vì bản chất của công tác giám sát là giúp cho đối tượng được giám sát tránh được mọi sai lầm khuyết điểm của mình. Con người chúng ta trong cuộc sống, việc làm thường nhật, ai dám khẳng định rằng tôi luôn luôn đúng. Cũng có thể nói rằng trong cuộc sống và làm việc, ai cũng có thể có khuyết điểm là to hay nhỏ, nhiều hay ít mà thôi. Cha ông ta có câu : “Con người ta: làm nhiều thế nào cũng có lúc sai, nói nhiều thế nào cũng có lúc lặp”. Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của các đơn vị, các cơ sở nhất là đồng chí  bí thư và các phó bí Đảng ủy cơ sở. Họ luôn luôn trăn trở suy nghĩ, đầu tư công sức chăm lo cho sự phát triển mọi mặt của cơ cở mình, lo cho cuộc sống và việc làm của mọi người dân; nên trong việc làm của họ không thể nào tránh được những va vấp, khuyết điểm, họ cũng cần được góp ý, giúp đỡ chứ. Nếu ta thực hiện giám sát tốt mà giúp họ, góp ý cho họ, để họ không vướng khuyết điểm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì ai mà chẳng cần sự giúp đỡ. Nhưng tất nhiên trong góp ý phải đúng, phải tế nhị, nhẹ nhàng, đúng mực mà hiệu quả…Vì công tác giám sát của Đảng là giúp đối tượng được giám sát phòng ngừa khuyết điểm là chính. Làm công tác giám sát phải luôn luôn quán triệt đúng mục đích đó.
 Hai là, các tổ chức cơ sở đảng phải phân biệt rõ  sự giống và khác nhau giữa giám sát và kiểm tra. Do chưa phân biệt rõ được nên nhiều tổ chức cơ sở đảng trong quá trình lãnh đạo của mình đã có sự nhầm lẫn kể từ việc lên chương trình đến tổ chức thực hiện giám sát. Công tác kiểm tra và giám sát có những điểm giống nhau:
Kiểm tra và giám sát  đều là những hoạt động nội bộ đảng, do cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thực hiện. nội dung của nó cũng giống nhau đều là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị , Điều Lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp lụât của Nhà nước; đối tượng cũng nhằm vào tổ chức đảng và đảng viên; với mục đích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Mặt khác trước đây trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ kiểm tra được chia làm 2 phần đó là kiểm tra phòng ngừa và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm , theo tôi kiểm tra phòng ngừa là một bước trong công tác giám sát nên rất dễ nhầm lẫn.
Mặt khác có những điểm khác nhau:
          Khác nhau về mục đích –  Giám sát là việc làm thường xuyên liên tục để chủ động phòng ngừa xẩy ra vi phạm, giám sát giúp đối tượng được giám sát thực hiện đúng mọi quy định, cần thiết nhắc nhở ngay.
 - Mục đích kiểm tra là để làm rõ đúng sai, sau kiểm tra phải có kết luận và xử lý ( Nếu cần). Có thể có vi phạm rồi mới kiể tra, có vụ việc vi phạm nhiều năm rồi  nay mới kiểm tra để làm rõ nội dung, tính chất, nguyên nhân, mức độ và tác hại của vi phạm để xử lý ( nếu có).
 Khác nhau về đối tượng: Trong công tác kiểm tra đảng viên vừa là chủ thể vừa là đối tượng kiểm tra; còn giám sát đảng viên chỉ là đối tượng, đảng viên chỉ có quyền giám sát khi được tổ chức đảng có thẩm quyền phân công…
           Khác nhau về phương phá: - Giám sát không cần tổ chức thành cuộc, không cần thẩm tra xác minh, không xem xét thi hành kỷ luật như một cuộc kiểm tra. Mà thông qua giám sát, theo dõi đẻ phát hiện vấn đề, phản ảnh để đối tượng được giám sát kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa khuyết điểm, tránh xẩy ra vi phạm.
Còn kiểm tra là tiến hành theo quy trình, lập thành tổ hoặc đoàn, coi trọng phần thẩm tra xác minh; có đánh giá, nhận xét kết luận và xử lý kỷ luật (Nếu vi phạm đến mức cần xử lý).
Các tổ chức cơ sở đảng cần nắm vững sự giống và khác nhau đó  để làm tốt công tác giám sát ở cơ sở. Tránh quan niệm sai lầm cho rằng: “Giám sát là theo dõi, thẩm  tra, thậm chí là xăm xoi, rình rập những việc làm của đồng chí mình, tìm ra khuyết điểm để báo cáo lên trên để thi hành kỷ luật ”./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn