Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Phòng Tư pháp huyện Quỳnh Lưu với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Tác giả : Lê Anh Xuân - PT Khoa Nhà nước và Pháp luật
File đính kèm: Không có

Trong số 9 huyện đồng bằng, thành thị của Nghệ An, Quỳnh Lưu là huyện đứng hàng đầu về diện tích đất với hơn 60.000ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 26,7% (16.248ha) đất lâm nghiệp chiếm 16% (9.739ha) vùng ngập mặn chiếm 4,65% (2.823ha) còn lại là đất ở và đất chưa sử dụng. Đây là những tiền đề quan trọng để Quỳnh Lưu phát triển kinh tế lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cây nông nghiệp.
 Nằm ở thế “Nam Thanh - Bắc Nghệ” bàn đạp vào Nam, ra Bắc, lên miền Tây, xuống Biển Đông, nơi hội tụ nhiều tuyến giao thông chiến lược như quốc lộ 1A, quốc lộ 48, đường sắt Bắc – Nam, đường biển… chạy qua, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ dân trí khá cao, Quỳnh Lưu hội tụ được nhiều yếu tố thuận lợi để bứt phá đi lên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 Nhận thức được vị trí, vai trò hết sức quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội… của đất nước cũng như của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy Đảng và chính quyền huyện luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến, giáo pháp luật trên địa bàn huyện và giao cho phòng tư pháp huyện là thành viên của Hội đồng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện là cơ quan  thường trực của Hội đồng.
 Thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy Đảng và chính quyền, phòng tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu cho Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thống nhất chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh - truyền hình để thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật…, bên cạnh công tác tham mưu, phòng tư pháp còn tập huấn các văn bản luật, các pháp lệnh; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động tại một số xã trên địa bàn huyện như Quỳnh Châu, Quỳnh Tân, Quỳnh Phương. Phối hợp với một số trường học trên địa bàn huyện để tuyên truyền một số điều luật liên quan đến học sinh như: Luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy… Đồng thời chủ trì đoàn kiểm tra đi kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo việc mua sách pháp luật cho tủ sách pháp luật ở các xã, thẩm định việc xây dựng hương ước văn hóa, thẩm định việc xây dựng ban hành văn bản ở các xã, thị trấn…
 Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình là quản lý nhà nước về tư pháp; góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam  XHCN. Để thực hiện được điều đó Phòng Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú và đa dạng hơn, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn các bộ luật, các pháp lệnh… làm tốt công tác phối hợp trong công việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học. Chú trọng đến công tác ban hành, thẩm định kiểm tra rà soát văn bản, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc khai sinh, khai tử, kết hôn, cải chính hộ tịch… theo quy định của pháp luật; tổng kết công tác thi hành án dân sự và công tác chứng thực… Làm tốt các công tác đó, phòng tư pháp huyện Quỳnh Lưu đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, để mọi người: “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”./.

 

 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn