Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Đọc tác phẩm "Cách đánh du kích" của Hồ Chí Minh

Tác giả : Nguyễn Quốc Gia - Gv Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Được phân công giảng bài: “Sự hình thành và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam” trong môn học An ninh - Quốc phòng và những chính sách đối ngoại của Đảng ta, chương trình Trung cấp chính trị, khi đọc lại tác phẩm “Cách đánh du kích” của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng thấy rõ sự sáng tạo tuyệt vời của Người trong cách dùng từ ngữ quân sự và vận dụng tài tình nghệ thuật đánh giặc của cha ông trong quá trình dựng nước và giữ nước. Chúng ta đều biết rằng, chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là Chủ tịch duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam, là chiến sỹ cộng sản tiên phong, trung kiên, bất khuất của phong trào giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hoá thế giới, là anh hùng giải phóng dân tộc. Nhưng ít ai biết đến Hồ Chí Minh còn là nhà quân sự thiên tài, một “vị tướng” đã từng chỉ huy nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh trong cách mạng dân tộc, dân chủ của Việt Nam; Tên tuổi của Người đã từng gắn liền với từng bước tiến của cách mạng Việt Nam. Từ Hội nghị Trung ương VIII tháng 5 năm 1941 do Người chủ trì đã xác định: Nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Đông Dương và phải giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước, phải xúc tiến thành lập lực lượng vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, đến chỉ đạo việc thành lập đội du kích Bắc Sơn - lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng, là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Bác đã từng góp công chỉ huy mặt trận Thu Đông năm 1947, Chiến dịch Biên giới 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954 đã làm nên thắng lợi vẻ vang, chấn động địa cầu…Từng bước đi và trưởng thành trong cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam luôn gắn liền với sự chỉ huy, dìu dắt và tên tuổi của Người. Từ năm 1941, khi về nước để chuẩn bị cho sự phát triển hết sức khẩn trương của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một số tác phẩm về quân sự, trong đó có tác phẩm “Cách đánh du kích” các tác phẩm đó đã phục vụ trực tiếp cho việc chuẩn bị lực lượng chính trị, quân sự cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
  Đọc tác phẩm “Cách đánh du kích” chúng ta thấy rõ: Với văn phong trong sáng, dễ hiểu; lập luận khúc chiết rõ ràng. Mục đích thì cao sang, trọng đại nhưng lời lẽ là của “Đồng bào” nên hết sức bình dân, giản dị. Vì thế đọc lên ai cũng hiểu, hiểu một cách thống nhất và làm theo được ngay. Đúng là Người đã đem ngôn ngữ của dân mà nói với nhân dân. Tác phẩm rất ngắn gọn chỉ với 33 trang gồm 13 chương, trong đó có chương như chương “Căn cứ địa” chỉ vẻn vẹn trên nửa trang giấy. Tác phẩm đã làm cho chúng ta thấu hiểu và lý giải rõ ràng hơn sự hình thành và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.
   Từ những khái niệm quân sự rất khó lý giải, nhất là cho những người lần đầu tiên tiếp xúc với ngôn từ quân sự, như khái niệm “Du kích” là gì? Bác đã trình bày một cách ngắn gọn “Du kích là đánh úp, đánh lén, đánh lúc kẻ thù không ngờ, không phòng”. Vì sao phải đánh du kích? đến tổ chức đội du kích… cách đánh du kích với 4 nguyên tắc: Giữ quyền chủ động, hết sức nhanh chóng, bao giờ cũng giữ thế công, phải có kế hoạch thích hợp chu đáo và vận dụng 4 mẹo trong truyền thống đánh giặc của tổ tiên ta trong quá trình dựng nước và giữ nước, đó là: “Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, náo phía Đông đánh phía Tây, tránh trận gay go, không sống chết giữ đất khi không cần thiết(Tiến thoái hợp lý), hoá chỉnh vi linh, hoá linh vi chỉnh (Biết phân tán khi cần biết tập trung), mình yên đánh quân thù động, mình khoẻ đánh quân thù mệt”. Chỉ rõ cho du kích 9 động tác đánh giặc: đó là lừa gạt quân giặc, trinh thám, làm cho giặc khốn đốn…làm cho giặc mịt mù hoảng hốt (Quân ta ít giặc tưởng là đông, súng ta ít địch tưởng là nhiều), tập kích, phục kích, truy kích quân địch.
             Cách đánh du kích được Bác chỉ vẽ rất rõ và tỷ mỷ trong 3 chương :
Chương IV: Cách tiến công tập kích.
Chương V : Cách phục kích.
Chương VI: Cách phòng ngự .
               Chỉ nói riêng về chương tập kích Bác đã lý giải một cách rõ ràng khúc chiết .
                Tập kích: Muốn tập kích thắng lợi phải chuẩn bị rất bí mật và chu đáo, lúc đánh phải nhanh chóng kiên quyết. Vậy cần làm đúng mấy điều sau: Trinh thám, xếp đặt kế hoạch (chuẩn bị cho trận đánh), bắt đầu ra đi, lúc đến chỗ  tập kích, xung phong, sau tập kích (Thắng thu chiến lợi phẩm, truy kích tàn quân, cách truy, cách rút có lợi nhất).
                  Để tập kích thắng lợi trong công tác trinh thám tác phẩm cũng đã chỉ rõ Trinh thám thế nào? Trinh thám giặc: Phải biết được quân số của địch, loại quân nào? Vũ khí trang bị ra sao? Cách đánh của chúng? Cách canh gác của chúng? Chỉ huy của chúng như thế nào? Xung quanh chúng nếu bị tiến công có lực lượng hỗ trợ không?  
                Trinh thám địa hình: Cách bố phòng của địch, hệ thống đường sá, cầu cống, rừng núi như thế nào (có chỗ ẩn nấp tốt không? đường tiến, đường thoái ra sao…).
           Trinh thám về chính trị: Phải xem xét kỹ: Quân giặc đối với dân chúng ra sao? Dân đối với giặc thế nào? Trong lính địch có người cảm tình với ta không?
         Với cách “điều nghiên” như vậy thì cuộc chiến đấu dễ dành được thắng lợi, vì như cha ông ta đã nói “Biết địch, biết ta trăm trận, trăm thắng”.
         Chiến thuật phục kích: Khái niệm phục kích được Bác chỉ ra rất rõ ràng: “Phục kích là ẩn núp một chỗ chực quân giặc đi qua thoạt ra đánh úp, thế gọi là phục kích”. Bác lấy ví dụ rất cụ thể, như phục kích đội vận tải: “Cần chọn chỗ hiểm yếu, cốt để cướp đồ đạc chứ không đánh giặc đi kèm; Nên khi đánh cần bắn tợn vào đoạn đầu và đoạn đuôi thì cả đoàn đều rối loạn hoảng hốt, xe cộ, người, ngựa đạp đổ lẫn lộn. Đó là cơ hội cho du kích xung phong giết giặc, đoạt của”.
           Cách đánh đuổi giặc (truy kích): Quân giặc đã bị đánh thua thì đội du kích phải đuổi theo, thừa lúc chúng bị khó khăn kế tiếp xung phong tiêu diệt chúng. Tuy vậy không nên đuổi quá xa vì sợ gặp viện binh của chúng.
            Cách rút lui: Thắng rồi rút thì dễ là lẽ thường, thua vì giặc quá mạnh mà phải rút thì phải chú ý :
- Chọn một số đội viên can đảm, nhanh nhẹn ở lại chống, che chở cho số đông rút. Rút không nên chia nhỏ từng bộ phận vì chia nhỏ đội viên sẽ mất tinh thần.
1. Đội trưởng, chính trị phái viên phải can đảm tháo vát.
2. Tuy bị giặc đuổi vẫn động viên dân giúp lương thực, chỉ đường và chống giặc.
3. Rút phải có kế hoạch thích hợp, đường nào, cách nào, phải tính toán cẩn thận chu đáo.
4. Tránh khỏi giặc rồi phải tìm nơi chắc chắn để huấn luyện…
 Đọc lại tác phẩm “Cách đánh du kích” cũng như các tác phẩm khác về quân sự của Hồ Chí Minh như “Kinh nghiệm cách đánh du kích của người Nga, người Tàu” bản dịch binh pháp Tôn Tử…Chúng ta càng thấy rõ hơn tư tưởng quân sự của Người. Chính từ những tư tưởng chủ đạo đó kết hợp với nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, kế thừa truyền thống vẻ vang, anh dũng của tổ tiên ta trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, đã hình thành nên nghệ thuật quân sự Việt Nam. Để dưới sự lãnh đạo của Đảng ta dẫn dắt cách mạng Việt Nam đã lần lượt dành được những chiến công vẻ vang hiển hách./.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn