Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Phụ nữ Việt Nam với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tác phẩm Dân vận

Tác giả : Gv. Nguyễn Thị Hằng - Phòng Đào tạo
File đính kèm: Không có


Với một bài báo ngắn "Dân vận" viết cách đây hơn nửa thế kỷ Hồ Chí Minh đã nêu rất cô đọng những quan điểm cơ bản của Đảng ta về công tác Dân vận. Có thể coi đây là một trong những tác phẩm kinh điển của tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân vận.
 Tác phẩm Dân vận của Bác Hồ ra đời đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Từ bấy đến nay, thời cuộc đã có nhiều đổi thay nhưng tư tưởng Dân vận Hồ Chí Minh vẫn sống mãi và sáng ngời trong mỗi chúng ta và ngày càng ăn sâu, bén rễ vào cuộc sống, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.
 Không chỉ đến năm 1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh mới có quan điểm về con người, mà ngay từ năm 1920 đã có những quan điểm đúng đắn trong cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề quyền con người, quyền của người phụ nữ. Người đã tiếp nhận được những tư tưởng tiên tiến của chủ nghĩa cộng sản khoa học những quan điểm triết học Mác Lê - nin về nhân tố con người, về vai trò của quần chúng nhân dân, lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử, trong đó có đông đảo phụ nữ bị thiệt thòi. Người đã nhạy cảm với với sự ra đời của thời đại mới, thời đại mà quyền con người, quyền người lao động cùng khổ nhất, quyền người dân thuộc địa bị áp bức, đè nén, quyền người phụ nữ những lớp người cần phải được tôn trọng.
 Nghiên cứu quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về "Dân vận" ta thấy toát lên một lực lượng cách mạng hết sức to lớn đó là "nhân dân" trong đó có  phụ nữ - một lực lượng quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định công tác Dân vận là trách nhiệm của tất cả cán bộ chính quyền, cán bộ Đảng và các đoàn thể nhân dân, trong đó trách nhiệm của cán bộ chính quyền được Bác Hồ đặt lên hàng đầu. Người dạy tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên các tổ chức nhân dân đều phải vì dân mà phục vụ, tất cả vì  lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Coi đó là mục tiêu cao nhất của mọi hoạt động cách mạng. Phải tin ở sức mạnh, tài năng trí tuệ của nhân dân. Dựa vào sự đồng tình ủng hộ của nhân dân với tinh thần khiêm tốn, chân thành, học hỏi dân, đi sâu, đi sát với dân, gần gũi, kính trọng, quý mến nhân dân. Mỗi thành tựu đã đi qua, mỗi chiến công đã giành được đều là của dân. Đúng như Bác Hồ đã viết: "Nói tóm lại quyền hành và lực lượng  đều ở nơi dân" (Sđd tập 5 trang 299). Đó là tư tưởng dân vận nói chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn đối với phụ nữ, Người đã thấy rõ phụ nữ là một lực lượng căn bản, một nhân tố phát triển của xã hội Việt Nam. Do đó Người đã quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ trên cả 2 lĩnh vực hoạt động sản xuất, xã hội và trong hôn nhân gia đình. Người đã gắn  nhiệm vụ với quyền lợi của người phụ nữ, đòi hỏi không chỉ khai thác, sử dụng lực lượng lao động nữ mà phải bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ kiến thức cho họ, cất nhắc, đề bạt họ vào các chức vụ quản lý kinh tế, xã hội. Người đã thông cảm với những nỗi đau, thiệt thòi của chị em. Người kiên quyết đấu tranh chống sự phân biệt, đối xử giữa nam với nữ, Người chủ trương giành quyền bình đẳng thực sự cho phụ nữ một cách triệt để, kiên quyết, nhất quán. Nhưng trong cách ứng xử và giải quyết vấn đề lại tế nhị, linh hoạt với phong độ Việt Nam. Người nêu vấn đề và nhắc nhở mọi người nghiêm khắc nhưng thân tình và quan trọng hơn là bằng chính cách đối xử, việc làm của Người đối với phụ nữ. Ở Người không phải là tư tưởng ban ơn của người trên với kẻ dưới, sự thương hại của lãnh tụ với những quần chúng lao động mà Người hiểu từ những giá trị chân chính của phụ nữ Việt Nam. Vai trò, sự đóng góp to lớn của họ đối với xã hội, đối với gia đình. Người bày tỏ sự kính trọng phụ nữ, đề cao phẩm chất của họ, từ các nữ cán bộ, chiến sỹ đến quần chúng bình thường nhất. Điều này thể hiện thường xuyên trong nếp nghĩ, cách ứng xử, việc làm hàng ngày của Người trong mọi trường hợp đối với phụ nữ.
 Người tự hào về những thành tựu phụ nữ đã đạt được, coi đó là niềm vui chung của Đảng và Nhà nước ta, của nhân dân ta. Người tỏ lòng biết ơn và tôn kính những nữ anh hùng chiến sỹ đã hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, những bà mẹ, người vợ  đã có chồng, con  hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
 Từ sự thấu hiểu những nỗi khổ đau, thiệt thòi của phụ nữ Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến gia đình, con cái và cuộc sống hàng ngày của họ. Những em bé thơ ngây đã được Bác ân cần chăm sóc. Đến hội nghị, Bác thường xuyên yêu cầu giành cho đại biểu nữ ngồi lên hàng đầu, được ưu tiên trong việc trả lời, trình bày nguyện vọng, tâm tư với Bác. Trong buổi liên hoan, Bác thường nhắc nhở các đại biểu nữ mang phần quà về cho con, cháu. Bởi vì, Bác thấu hiểu lòng người mẹ, người bà ăn miếng ngon luôn nhớ tới các con, các cháu. Bác thật chu đáo ân cần, lại tâm lý, cách ứng xử của Người thật nhân đạo, rất cách mạng nhưng lại rất Việt Nam.
 Chị em phụ nữ cả nước - những quần chúng lao động đã được Bác quan tâm chăm sóc giúp đỡ ngày nay có cuộc sống thay đổi nhiều vai trò vị trí của họ được nâng lên rõ rệt trong gia đình, ngoài xã hội. Chị em hết sức xúc động khi được biết rằng trước khi đi xa, trong những lời dặn dò cuối cùng của Bác ghi trong Di chúc, Người đã yêu cầu các cơ quan, Đảng và Chính phủ quan tâm chăm sóc đến đời sống người phụ nữ. Bác nhắc nhở rằng: Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thực sự cho phụ nữ.
 Thực hiện di chúc của Người, chị em đã phát huy vai trò, khả năng của mình cống hiến cho cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc góp phần đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 Những thành tích mà chị em đã đạt được, những hy sinh to lớn của họ trong chiến đấu và lao động, trong xây dựng gia đình và xã hội, một phần nào đã đền đáp được sự quan tâm, niềm hy vọng và tin tưởng của Người đối với Phụ nữ Việt Nam, mong muốn họ sẽ có một địa vị xứng đáng trong nước  và trên thế giới.
 Từ những quan điểm cơ bản của Bác về dân vận nói chung và đối với phụ nữ nói riêng, chúng ta có những suy nghĩ để thực hiện tư tưởng của Người có kết quả hơn trong tình hình hiện nay. Ngày nay, cuộc sống của nhân dân ta cũng như trên thế giới đang có những biến động to lớn, nhiều vấn đề có tính quốc tế đang nảy sinh. Bản thân cuộc sống của người dân  nói chung, người phụ nữ và gia đình họ nói riêng đang chịu ảnh hưởng sâu sắc của những biến đổi ấy.
 Dưới ánh sáng tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với người phụ nữ Việt Nam điều cần phải chuẩn bị để làm tròn được cả hai chức năng: người lao động sáng tạo của thế kỷ khoa học tiên tiến, người công dân hoạt động xã hội một cách chủ động, tích cực và làm chức năng người mẹ nuôi dạy thế hệ trẻ chủ nhân đích thực của thế kỷ 21.
 Muốn vậy, Đảng và Nhà nước phải phải có đầy đủ những chủ trương, chính sách, biện pháp phù hợp để phát huy mọi khả năng, tiềm năng của người phụ nữ  trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Làm cho phụ nữ được được sống trong những quan hệ xã hội  bình đẳng, tự do, dân chủ  và có triển vọng phát triển lâu dài cả về đời sống vật chất và sinh hoạt văn hoá, tinh thần.
 Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, hơn bao giờ hết chúng ta cần vận dụng, phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn công tác dân vận và càng phải quán triệt và thực hiện có hiệu quả lời dạy của Bác Hồ “phải đổi mới để tồn tại và phát triển”. Bằng sức mạnh của đôi tay, khối óc, trí tuệ  và tài năng, phụ nữ Việt Nam quyết tâm cùng toàn dân phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Đó chính là lời hứa và việc làm có ý nghĩa nhất để thực hiện sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân vận trong thời kỳ đổi mới hiện nay. /.

 

 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn