Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Điểm lại quá trình đổi míới phương pháp dạy học ở trường Chính Trị Nghệ An

Tác giả : Trần Trọng Quế - Trưởng Khoa Triết - CNXHKH
File đính kèm: Không có

 Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những năm qua, Trường Chính trị Nghệ An đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề để nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề rất được quan tâm. Vì, phương pháp dạy học là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng dạy học.
     Trải qua một quá trình dài, đội ngũ giáo viên Trường Chính trị Nghệ An cũng như nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo khác chủ yếu sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống. Những phương pháp ấy ít phát huy được tính tích cực của người học trong quá trình học tập, vì vậy, hiệu quả chất lượng đào tạo không cao. Nhận thức được những hạn chế của phương pháp dạy học truyền thống, đồng thời thấy được tính ưu việt của phương pháp dạy học mới - phương pháp dạy học tích cực, Trường Chính trị Nghệ An đã chủ trương và tiến hành thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:
       Năm 2003, trường tổ chức cuộc hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh. Hội thảo đã được sự hưởng ứng tích cực của nhiều đại biểu từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành Chính Trung ương, Học viện Báo Chí và Truyên truyền, Trường Đại học Vinh, Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa, Trường chính trị tỉnh Hà Tĩnh và một số trường cao đẳng ở Nghệ An. Nhiều tham luận có nội dung thiết thực về phương pháp dạy học được trình bày trong hội thảo này. Sau hội thảo, đội ngũ giáo viên trường Chính trị Nghệ An ý thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của phương pháp dạy học và đã tích cực triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. 
       Để nắm được nội dung cụ thể của phương pháp dạy học tích cực, năm 2005, Trường Chính trị Nghệ An cử 4 giáo viên đi học phương pháp dạy học tích cực ở Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và những đồng chí đó đã trở thành nòng cốt  thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học trong khoa của mình.
        Sau một thời gian thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tuy đã thu được những kết quả khả quan nhưng nhìn chung đội ngũ giáo viên của trường chưa hiểu rõ nội dung và cách thức thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Để có mục tiêu, phương hướng, nội dung, phương pháp, lộ trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, năm 2007, hội đồng khoa học nhà trường giao nhiệm vụ cho một khoa chuyên môn xây dựng “Đề án đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Chính trị Nghệ An, giai đoạn 2007- 2010 ”. Đề án đã được nghiệm thu và đưa vào thực hiện. Cũng trong năm đó giám hiệu quyết định mở lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực và mời Phòng phương pháp của Học viện Chính trị Quốc gia  Hồ Chí Minh về giảng dạy cho tất cả giáo viên của trường.
     Ngoài việc trực tiếp bồi dưỡng phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên, hàng năm các khoa còn tổ chức dự giờ giảng của giáo viên trong khoa và giám hiệu tổ chức dự giờ giảng của giáo viên các khoa để rút kinh nghiệm giảng dạy.
    Do quan tâm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nên chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên đã có chuyển biến tiến bộ. Nhiều giáo viên sử dụng khá nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học, do đó đã phát huy được tích tích cực của học viên trong học tập. Thể hiện cụ thể của sự tiến bộ ấy là:
       Năm 2005 và năm 2007,  2 lần Trường Chính trị Nghệ An tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và đã có 19 người đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiếm 75% tổng số dự thi. Cũng trong 2 năm ấy, trường cử 4 giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc các Trường Chính trị tỉnh, thành phố lần thứ nhất và lần thứ 2, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức và cả 4 đồng chí đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc, trong đó có 1 đồng chí đạt giải xuất sắc.
      Từ những tiến bộ về phương pháp dạy học dẫn đến chất lượng đào tạo của trường được nâng cao. Sau mỗi khóa học, học viên đã nắm được nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính quyền, đoàn thể. Trình độ giác ngộ lý tưởng cách mạng trong mỗi học viên được nâng cao, phương pháp công tác được đổi mới. Hầu hết học viên sau khi tốt nghiệp được các địa phương, cơ quan bố trí vào cương vị cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và họ đã phát huy được vốn kiến thức do trường cung cấp vào việc thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị ở các cơ sở.
       Tuy nhiên, việc thực hiện phương pháp dạy học tích cực cần phải có một số điều kiện cơ bản. Cho đến nay những điều kiện ấy đối với Trường Chính trị nghệ An vẫn còn vướng mắc làm ảnh hưởng đến việc thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Đó là:
  - Tổ chức lớp học phải có số lượng vừa phải ( khoảng 40 học viên ) để có thể thực   hiên phân chia theo nhóm thảo luận, lấy ý kiên học viên ghi lên bảng, giáo viên bao
quát hết học viên. Hiện tại, các lớp học của Trường Chính trị Nghệ An có quy mô lớn nên các phương pháp dạy học tích cực khó áp dụng.
  - Trình độ nhận thức của học viên trong lớp phải tương đương nhau, để mọi người  đều hiểu được một cách cơ bản các vấn đề, các tình huống mà giáo viên đưa ra và có khả năng tranh luận các vấn đề, các tình huống ấy. Như thế không những tạo được không khí sôi nổi trong giờ học mà quan trọng hơn là giải quyết được tình huống để đạt mục tiêu của phương pháp dạy học tích cực.  Đã nhiều năm nay, các lớp học của Trường Chính trị Nghệ An, nhất là các lớp trung cấp lý luận chính trị, tình trạng trình độ nhận thức giữa các học viên chênh lệch nhau xa khá phổ biến. Có người là thạc sỹ, người đã tốt nghiệp đại học và đang giữ các chức danh trưởng, phó phòng, ban trong các ngành, người là hiệu trưởng các trường PTTH, THCS và đã có quá trình công tác  lâu năm. Bên cạnh lại có người là cán bộ xóm, thôn , bản và trình độ nhận thức của họ còn yếu đến mức chưa tự ghi chép được lúc nghe giáo viên giảng bài. Đây là một tình huống rất khó xử khi thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
  -  Phương pháp dạy học tích cực cần phải có đối tượng giảng dạy là những người có tinh thần tích cực, tự giác trong học tập. Chỉ như vậy người học mới tập trung tinh thần lĩnh hội tri thức, suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo trong quá trình học. Thế nhưng, lâu nay  không ít học viên lại có động cơ học tập chưa đúng, học chỉ để lấy bằng nhằm hợp thức hóa chức danh cán bộ, chứ không phải học, lĩnh hội tri thức để có đủ khả năng làm người cán bộ. 
  - Phương pháp dạy học tích cực tuy không hoàn toàn lệ thuộc vào các phương tiện kỹ thuật tân tiến nhưng rất cần có phương tiện kỹ thuật tân tiến hỗ trợ. Trong thực tế các phương tiện dạy học tân tiến ấy ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện - nơi giáo viên Trường Chính trị Nghệ An thực thi giảng dạy nhiều nhất, lại chưa có, hoặc có rất ít. Ngay tại  Trường Chính trị Nghệ An là nơi có cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối khá, vẫn thiếu các phương tiện kỹ thuật tân tiến để phục vụ cho dạy học.
 -  Phương pháp dạy học tích cực đòi hỏi người giáo viên phải nắm rất vững tri thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Những tri thức ấy phải được thể hiên trong khâu soạn giáo án, lên kế hoạch bài giảng, thực hiện quy trình các bước lên lớp, cách lập luận trình bày vấn đề, ngôn ngữ diễn đạt và các yếu tố phi ngôn ngữ, đồng thời luôn phải linh hoạt, sáng tạo để thích ứng với mọi hoàn cảnh của lớp học… Tất cả các yếu tố ấy liên kết thành một khối thống nhất để đảm bảo tính khoa học và tính nghệ thuật trong giảng dạy.  Về điểm này, đội ngũ giáo viên của Trường Chính trị Nghệ An mặc dù đã có cố gắng và đã đạt được những thành tích nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế.
        Để tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đạt kết quả cao hơn nữa, Trường Chính trị Nghệ An cần phát huy những ưu điểm đã có, đồng thời cần quan tâm giải quyết các vấn đề vướng mắc nêu trên. Và điểm mấu chột nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, bởi  họ là lực lượng quyết định kết quả nâng cao chất lượng dạy học của chính mình./.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn